Varför du känner dig vilsen och lösningen på det

Varför du känner dig vilsen och lösningen på detKänner du dig vilsen?

Jag tror vi har en kris. Då alla vill känna sig trygga, uppskattade, älskade, tillhöra något, ha en mening med livet, känna utveckling och ha en vision att gå mot. Vill, det är en underdrift, vi har ett behov av det och har alltid haft. I äldre dagar fyllde religionen vårt behov.

Det var lagen, något att identifiera sig med, att tillhöra, leva efter, utveckling av karaktärer, säkerhet och det svetsade samman individer till grupper. Religionen uppfyllde mycket av vår inre motivation och andra saker ansågs vara så fel och onaturligt att vi bla brände det på bål.

Varför? Jo, för att det var just det våra inre motiv behövde ha.  Efter religion har nationalismen, individualismen och sedan politiken varit närvarande, och som drivits av en vision.

I dagens samhälle är visionen, tillhörigheten, meningen och de mesta av våra inre motiv inte uppfyllda, och det skapar en kris inom oss. Vi har ingen vision om våra liv eller något annat, vi tar lite eller inget ansvar, vi har inget att tillhöra, identifiera oss med, att leva eller sträva efter.

Det vore konstigt om vi inte kände oss vilsna, eftersom motiven som vi måste ha för vår utveckling av vår personlighet inte uppfyllts längre. Brist på att få våra behov uppfyllda skapar en känsla av att vara vilsen.

Människor är förvånade över att gäng, sekter och andra grupperingar finns. Jag är inte ett dugg förvånad, eftersom de uppfyller många behov, även om det är destruktivt. Det är alltså skit samma för många även om det är destruktivt, eftersom vi vill så gärna ha ”det”.

Okej vi är i en samhälls, andlig- och personlig kris men vad gör vi åt saken?

Först måste vi förstå människans biologi och våra inre motiv. Motiven som vi troligtvis inte vet om, eftersom vi varit för lata och bekväma för att ta reda på dem. Vi har alltså inte haft någon anledning att läsa om dem tills nu. Maslows behovspyramid hjälper oss att identifiera våra inre motiv.

Maslows behovspyramid
Maslows behovspyramid

Den senaste modellen av hierarkin omfattar:

1. Biologiska och fysiologiska behov

Luft, mat, dryck, skydd, värme, sex, sömn.

***

2. Säkerhetsbehov

Skydd mot väder, säkerhet, ordning, lag, stabilitet, frihet från rädsla.

***

3. Kärlek och tillhörighet

Vänskap, intimitet, förtroende och bli accepterad, mottaga och ge kärlek. Tillhörighet, som ingår i en grupp (familj, vänner, arbete).

***

4. ”Behovsbehov”

Vilken Maslow klassificeras i två kategorier:

(a) Respekt för sig själv (värdighet, prestation, behärskning, oberoende).

(b) Önskan om rykte eller respekt från andra (t ex status, prestige). Maslow indikerade att behovet av respekt eller rykte är viktigast för barn och ungdomar och föregår äkta självkänsla eller värdighet.

***

5. Kognitiva behov

Kunskap och förståelse, nyfikenhet, utforskande, behov av mening och förutsägbarhet.

***

6. Estetiska behov

Uppskattning och sökandet efter skönhet, balans, form, etc.

***

7. Självförverkligandebehovet

Inser personliga möjligheter, självuppfyllelse, söker personlig tillväxt och toppupplevelser.

***

8. ”Andligabehovet”

En person som är motiverad av värden och som överskrider det personliga jaget (t.ex. mystiska lärdomar och vissa kunskaper om naturen, estetiska vanor, sexuella erfarenheter, service till andra, eller strävan efter vetenskap, religiös tro etc.)

Denna modell kan delas upp i bristbehov och utvecklingsbehov

De fyra första nivåerna kallas bristbehov och de högsta nivåerna är kända som tillväxt.

Bristbehoven

Uppstår på grund av förlust eller aldrig något man haft tillgång till/inte har tillgång till och sägs motivera människor när de är omöjliga. Motivationen att uppfylla sådana behov blir också starkare ju längre tid de nekas. Till exempel, ju längre en person går utan mat, desto hungrigare blir han/hon.

När ett bristbehov blir uppnått försvinner det och vi inriktas på att möta nästa uppsättning behov som vi ännu inte har tillfredsställt.

Tillväxt

Utvecklingen av dig som person måste kännas och kan bli starkare när den växts till liv. Utvecklingsbehovet beror inte på brist på något, utan uppstår utifrån en vilja att växa som person. Varje person har en inre önskan att flyttas upp i hierarkin.

Tyvärr är framstegen ofta störda av livsupplevelser, inklusive skilsmässa, förlust av jobb, vänner och det kan få en individ att fluktuera mellan nivåerna i hierarkin.

Därför kommer inte alla att flytta genom hierarkin på ett enhetligt sätt, men man kan flytta fram och tillbaka mellan olika typer av behov.

Maslow trodde att man var tvungen att uppfylla varje nivå innan man kom till nästa, men psykologer idag uppfattar att motiven är som ett pluralistiskt beteende, där behovet kan fungera på många nivåer samtidigt. En person kan motiveras av ett utvecklingsbehov samtidigt som ett behov på lägre nivå brister.

Okej, jag fattar mitt motiv, problemet med dagens samhälle, varför jag känner mig vilsen, men hur fan löser jag det?

Varför du känner dig vilsen och lösningen på det
Varför du känner dig vilsen och lösningen på det

Kunskap

Börja bli intresserad av lärdom. Läs igenom artikeln och behoven en gång till och skapa dig en förståelse för var du tror att du ”står” och vad du behöver göra.

Observera ”tro” eftersom du troligtvis inte har en aning. Många i Sverige har de mesta av bristbehoven uppnådda och vet inte om att vi har ett behov av utveckling som människor.

Det förstår inte att de behöver börja mätta utvecklingsbehovet utan tittar hellre på Netflix, äter chips och känner att de inte har någon mening med livet. Det är ju inte så jävla konstigt?

***

Ta ansvar över ditt liv och känn dig mindre vilsen

Om känslan ”att det inte finns någon mening” är närvarande kan det vara så enkelt som att du känner att du inte styr över ditt liv. Du har tagit på dig offerkoftan och skyller ifrån dig på omvärlden. Det är inte ditt fel …

*Det finns inget jag kan göra.

*Det är orättvist.

*Världen är på väg åt fel håll.

*Jag får för lite betalt.

*Jag har stor benstomme.

*Jag fick inte ärva tillräckligt mycket pengar.

*Jag fick ärva för mycket pengar.

*Jag kommer aldrig hitta kärlek

*Jag fick för mycket kärlek

Vissa tycker att det har blivit ”vaggade” för mycket, andra för lite, men i grund och botten är mycket enbart ursäkter. Listan kan göras lika lång som andens i Aladdin.

Ibland händer hemska saker som vi inte kan påverka, jag förstår det. Men många gånger är det på grund av oss som det hänt, något som vi måste inse.

Det kan vara en skuld du vet att du borde betala, ett samtal med sambon du borde haft, du skulle börjat träna, du skulle sparat pengar, du skulle inte dricka så mycket, du skulle inte knarka, eller att du skulle byta umgänge.

Du vet! Men istället för att ta beslutet och tippa över i osäkerhet stannar du kvar, även om det är destruktivt, eftersom det är lättare i stunden.

Det hör till människan naturliga inställning att inte vilja vara obekväm och möta det ”okända”. Din biologi gör alltså att du undviker problem genom att låtsas som de inte finns, tills problemet är så stort att det exploderar och då krossas stora delar av- eller hela ditt liv. Där ifrån är det jävligt svårt att resa sig och vissa kommer aldrig tillbaka.

Du har två val: Ta ansvar över problemen, lösa dem och känna en mening eller kasta bort ansvaret, flyta runt i meningslöshet och klaga eftersom det är enklare och skapar inga osäkerheter (tills allt exploderar i ditt ansikte).

Du slipper kanske erkänna för dig själv att du troligtvis har fuckat upp det.  Men är det inte lättare att böja ta ansvar över dina beslut och känn mening med ditt liv?

***

Ta upp ditt lidande, bär det och gör det bästa utav dig och omvärlden

Lyssna, jag och du har all rätt i världen att vara bittra eftersom vi kommer dö, alla vi känner kommer att dö. Troligtvis kommer saker hända oss som vi inte har något med att göra. Vi skulle kunna agera ut all bitterhet och misär vi känner, men vad hjälper det? Vart leder det?

Det kommer inte bli bättre, tro mig jag har gjort det, och vet att det bara blir värre. Inte för att jag på något sätt är kristen, men tänk på Jesus och budskapet han gav. Han led men ändå bar han det där korset.

Vad symboliserar det? Ta du upp ditt lidande bär det och gör det bästa utav det. Alla lider, lever, gråter, blöder och har problem, har ett förflutet och massor av hjärnspöken.

Men du får vidga dina vyer och inse att folk har gått igenom helveten och lyckats gjort något bra utav det. Du kanske klagar på att du ligger efter med räkningarna för att du gått ut och supit upp alla pengar?

Säger att världen är orättvis, och att det är på väg mot ett nytt världskrig? Det regnar ute? Du har inte tid? Nähä, hur kan andra ha tid? Sluta klaga, ta upp ditt lidande, bär det och gör det bästa av dig och omvärlden. Om du fokuserar på det är jag helt säker på att du kommer känna dig mindre vilsen.

***

Att hålla dina känslor och tankar inom dig kan skapa en ensamhet och vilsenhet

Du intalar dig själv att ingen förstår dig och avskärmar dig ifrån omvärlden, vilket i sin tur leder till en värre smärta då vi är flockdjur. När du håller allt för dig själv går du lätt in i ensamhet och förloras snabbt. Det kan leda till att du känner dig ensam och vilsen.

Dina inre problem som du absolut inte vill berätta för någon är vanligare än du tror. Att kunna öppna hjärtat och leva igenom smärtan är en del av läkningen.

Därför hänvisar många psykologer till att skriva om event, leva igenom dem och med tiden blir det bättre. Jag skulle rekommendera alla att gå igenom ett program av en av de främsta psykologerna enligt mig : https://selfauthoring.com/future-authoring

Skapa en vision att röra dig emot för att känna dig mindre vilsen

Om du hade en vision, en bild du rörde dig emot skulle du inte känna dig fullt lika vilsen. Men ofta har vi ingen vision att röra oss mot. Det kan vara en vision vi har själva eller en ledare vi följer. Vi behöver det för att känna att vi har en mening som är större än ”bara” vardagen.

En utmaning som kräver att vi får utvecklas, försöka bli bättre, använda vår kreativa flora och trotsa våra rädslor.

När vi gör det skapas karaktärsutveckling och känslor så som tacksamhet, glädje, tillfredsställelse. Självförtroende ökar eftersom du gör något, du presterar och lär dig.

Du kan vara stolt över dig själv samtidigt som du fortsätter processen. Storleken på steget har liten betydelse, det kan vara ett myrsteg, men det är ett steg.

***

Det kommer ta tid

I dagens samhälle är värdet på vår egen tid otrolig högt. Ändå slösar vi med den som om vi ska leva för evigt. Vi har köpt in i illusionen av att en dag ska man gå och lägga sig och morgonen efter har man allt man vill ha.

Saker tar tid att förändra, mycket längre tid än vi tror. Det ligger i vår natur att vilja få allt ”nu” direkt, men inget händer på direkten, du börjar inte spara pengar när du behöver pengar.

Du börjar inte uppoffra din tid för din sambo när hon lämnat dig. Du börjar inte älska ditt barn när de avskyr och föraktar dig. Du börjar inte bry dig om alla andra när du är helt ensam.

Det finns inget som heter ”nu” men vi älskar den bilden, eftersom vårt ego slipper bli krossat och vi behöver inte utsätta oss för något obekvämt.

Allt är som långa investeringar, det du vill ska växa får du ge uppmärksamhet till, ha tålamod med och ta hand om.

***

Om du känner dig vilsen, gör något! Även om du börjar smått

Prova att städa ditt rum eller din lägenhet. Känna känslan efteråt och hur du kan vara nöjd över att du faktiskt åstadkommit något för en gångs skull.

Det här kommer multipliceras över andra områden i livet och ge dig en positiv spiral uppåt. Om du måste, gör ett schema, gör det! Personligen hatar jag scheman, det är det värsta jag vet, och det kan ha något med min rädsla att ”commita”.

Men ett schema hjälper mig mer än jag någonsin skulle trott eftersom jag är jävligt ”överallt”. Det är som en militär som heter Jocko berättat: Disciplin ger frihet och jag kan bara instämma.

Starta med rutiner i ditt liv, gå upp och börja jobba mot ett mål, gå ut, städa ditt rum, ut och spring, gör något istället för att fokusera på att känna dig vilsen.

***

Gör ett ärligt försök att hitta människor som är lik dig

Att tillhöra något är viktigt för oss som individer. Om du känner dig vilsen börja med att söka upp folk som är lika dig. I min värld letar jag inte i den destruktiva delen, även om suget finns där att uppleva all spänning som kommer med valet så vet jag var de slutar.

Jag försöker istället hitta människor som kan hålla mig till en högre standard än min egen. Drivna individer som är på väg mot sin vision.

*Hur hittar du människor?

*Vad är jag intresserad av?

*Sporter? Träning? Böcker? Företagande? Bågskytte? Samla på saker? Vad vet jag.

Men när du vet vad du är intresserad av fråga då, var finns dessa människor? Det är simpelt i dagens samhälle att hitta människor och ta kontakt.

Antingen flyttar du, börjar med aktiviteter, skriver till folk på Facebook eller Instagram, sedan träffar du dem. Du kommer då få en tillhörighet till något som du är intresserad av.

Du får även en grupp du kan identifiera dig med, människor som du har ett gemensamt intresse med och troligtvis flera.

Du kommer få nya bekanta, som sedan förhoppningsvis blir dina vänner och allt blir som ringar på vattnet. Vad vet jag?

Du kanske börjar tävla i saken så du får ett mål också. Det ena leder till det andra. Kommer du känna dig nervös och rädd under processen av det här? Absolut men vad är valet? att fortsätta känna dig vilsen?

***

Skapa en förståelse för hur du fungerar 

Om du känner dig vilsen, analysera dig själv och var ärlig. Stå inte framför spegeln och tro att du är perfekt. För det är du inte och när du inser det så kommer du bli fri.

Många säger tvärtom att du är perfekt som du är. Jag köper inte den skiten eftersom jag vet att jag ibland manipulerar andra, ljuger och gör saker en ”perfekt” person inte gör.

Så min bild utifrån att jag inte är perfekt gör mig fri, för andra är det att inse att de är ”perfekta”.

Börja funderar mer på frågor som:

Vad vill jag göra?

Hur skulle mitt drömliv se ut?

*Vad behöver jag lära mig för att uppnå det?

*Varför vill jag göra det här?

*Vad är mina styrkor? Svagheter?

*Är jag mer god än ond?

*Hur ska jag bli en ”bättre” människa?

*Ska jag bli mer ärlig? Är jag för mesig? Är jag en skitstövel?

***

Sluta slösa tid på skit som inte har någon betydelse

Fråga dig själv hur mycket onödig tid du slösar per dag på skit som du skulle kunnat varit utan. Om du har en vision att starta ett företag, skriva en bok, göra något utöver det ”vanliga” så måste du bli bättre med din tid. Iaktta dig själv en dag och titta vad du gör med tiden.

***

Du måste vara modig nog att vara dålig först innan du blir bra

Du kommer aldrig bli bra på något om du inte är modig nog att vara dålig först. Det spelar ingen roll om du vill skriva en bok, utöva en sport, lära dig ett nytt språk, skapa ett sidoprojekt, en ny utbildning, hitta nya vänner, ett jobb, prata inför en grupp eller bli bättre på det sociala.

Du måste vara modig nog att vara dålig först innan du blir bra och sedan bättre.

***

Även om du känner dig vilsen, våga gå ut med en fot i osäkerheten

Jag säger inte att du ska säga upp dig från ditt jobb, eftersom det måste absolut vara de sämsta du kan göra. Det jag säger är att du måste våga prova något nytt vid sidan av ditt jobb.

Om du rannsakat dig själv och tänker: Fan jag skulle vilja driva eget, starta då ett sidoprojekt.

Klockrent tillfälle, du har pengar som rullar in genom ditt jobb, och kan misslyckas hur mycket som helst utan att du slår i golvet ekonomiskt.

Det gör inget om du misslyckas med tio olika affärsidéer utan du lär dig. Det ger dig en utmaning och ett sätt att få utvecklingsbehovet aktiverat plus att du har råd. Du går inte under och jag tror det kommer hjälpa dig känna dig mindre vilsen

4 comments

  1. Johnny Smedberg

    Tack! Kul att jag har så mycket att lära av min fd. Praktikant

  2. Hej Johnny! det var ett bra tag sedan! Du lärde mig massor på BMAB så det är kul att få ”ge tillbaka” . Kul att du uppskattar texten och tack för kommentaren.

  3. Anna Thorell

    Uppskattar texten. Tack.

  4. Varsågod och tack för att du berättar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *