Vägen till ett bra liv enligt fem filosofer

Vägen till ett bra liv enligt fem filosofer

Ett bra liv… Vad är ett bra liv? Är det lycka? Vad är lycka? Är det att jaga objekt? Är det att skapa relationer? Är det fysisk aktivitet? Resa? Leva …

Vill du verkligen att det ska bli som förr?

Vill du verkligen att det ska bli som förr?

“Varför ska du råna din nuvarande stund med en önskan om att allt ska bli “normalt” eller “som förr”? när din nuvarande stund kan vara din sista.” Du har troligtvis …