Ett av de bästa sätten att lära känna sig själv och andra människor

Ett av de bästa sätten att lära känna sig själv och andra människor

Människor är intressant djur eftersom vi kan även säga en sak, mena en annan och göra en tredje.

Detta beteende visar du upp för andra genom att du lovar saker som du inte håller. Du slänger ur dig ord som är olämpliga, du sviker människor, bedrar,  snackar skit, är egoistisk, manipulativ och är en ganska dåliga människa.

Det handlar inte bara om relationer till andra människor utan även den relation du har till dig själv.

Du lovar dig själv en ny start men skiter i det. 

Detta beteende är ändå något vi människor haft nytta av och något som fått oss att överleva annars hade vi aldrig gjort det. Beteendet har fått människor att undvika fara i stunden, få snabb tillfredsställelse och att “vinna” dvs överleva i stunden. Det skulle man kunna kalla kortsiktigt.

Blanda sedan ihop detta med ett förflutet fullt av känslomässiga ärr, ärr som kanske inte är bearbetade och en hjärna som dessutom oftast framställer dig bättre än vad du egentligen är/har varit så har vi en otrevlig ekvation.***

Du lär känna dig själv och andra människor genom att iaktta beteenden


Ett problem med ord är att de är enkla att manipulera. Beteenden är svårare om inte omöjligt. Även om vi försöker kommer vi till slut falla på vårt eget inlärda beteende eftersom människan är ett beteendedjur.

Du lär känna dig själv genom att iaktta dina egna beteenden.

 • Har du lovat dig själv något?
 • Har du brutit mot ett löfte? Varför bröt du det? Var det för svårt? För stort? För ospecifikt? eller inte viktigt nog? Var du för lat?
 • Ville du inte hålla löftet?
 • Hur behandlar du andra människor och … varför?

Du lär känna andra människor genom att iaktta deras beteenden och inte bara höra deras ord.

 • Har en vän lovat dig en sak och inte uppfyllt löftet?
 • Har en vän lovat en person något som den ska eller inte ska göra?
 • Hur behandlar vännen andra människor?

När dina ord inte följer ditt beteende tappar orden sitt värde och om beteendet återupprepas om och om igen blir personen till slut opålitlig.

 • Var det enbart “en miss” som alla kan göra eller är det ett beteende?
 • Har personen “missat” flera gånger?
 • Har du varit naiv?
 • Vad säger personen själv?
 • Viktigare, vad säger personens handlingar?
 • Vad säger du?
 • Hur beter sig personen?
 • Väger orden upp beteendet eller faller de kort?
 • Fortsätter de fina orden utan någon förändring?
 • Viktigare, fortsätter du att svika dig själv och/eller andra?

Lämna en kommentar

Rulla till toppen