13 tecken på att någon är en narcissist

Tretton tecken på narcissism – Så känner du igen en narcissist

Myten om Narcissus och Echo

Narcissism härstammar från grekisk mytologi och Narcissus är det ursprungliga begreppet. Det betyder en fixering med sig själv och ens fysiska utseende eller allmänna uppfattning. Det finns flera versioner av myten om Narcissus, en klassisk version är Ovid, det är berättelsen om Echo och Narcissus.

Narcissus var en jägare, som älskade allt som var vackert, även sitt eget utseende och han föraktade dem som föll för honom. En dag gick han ut i skogen, då såg Echo honom, blev blixtförälskad och följde efter honom.

Echo var en bergnymf som hade blivit straffad av Hera (Zeus fru) då Hera trodde Zeus varit otrogen. Echos straff var att hon enbart kunde återupprepa sista orden som talades till henne.

Narcissus visste att någon följde efter honom och ropade: ”Vem där?” varpå Echo svarade: ”Vem där?”

Hon avslöjade så småningom sin identitet och försökte omfamna honom. Narcissus tog ett steg tillbaka och bad henne att lämna honom ensam. Echos hjärta blev förkrossat och hon tillbringade resten av sitt liv i ensamhet tills ingenting annat än ett ekoljud av henne fanns kvar.

När Nemesis, hämndens gudinna, fått höra berättelsen bestämde hon sig för att straffa Narcissus. Straffet kom vid ett jakttillfälle under sommaren.

När Narcissus blev törstig lurade Nemesis honom till en sjö där han lutade sig över för att dricka. I reflektionen såg han sig i ungdomens blomstring.

Han insåg inte att det bara var hans egen reflektion och blev djupt kär i den, som om det var någon annan. Han kunde inte lämna sin spegelbild och så småningom insåg han att kärleken han kände inte kunde återskapas.

Till slut smälte han bort från elden av passionen som brann inuti honom och förvandlades till en guld/vit blomma.

Myten om Narcissus och Echo


Vad kan vi lära av denna grekiska myt?

Var försiktig nästa gång du ska dricka ur en bäck eller sjö, du kanske blir fast där hela livet. Förutom det tipset framhävs narcissism enbart som självkär och inget behov av bekräftelse eller uppmärksamhet från andra.

Det är en normal misstolkning, att narcissister älskar sig själva. Många narcissister gör inte det, faktum är att de känner väldigt lite självvärde.

Därför gör de allt i sin makt för att få uppmärksamhet och bekräftelse. Beviset att de är värda något är alltså baserat på att folk ser, hör och engagerar sig i dem.

Behovet kan omedvetet efter bekräftelsen och uppmärksamheten hos en narcissist vara så starkt att de till exempel kan starta ett bråk för att få bli sedda, hörda och känna sig viktiga.

Det sliter relationer i stycken vilket kan leda till att narcissism kan bli din egen och ensammas undergång. Det är tragiskt eftersom vi alla är människor och flockdjur med ett biologiskt behov av andra individer.

***

Hälsosamma mot ohälsosam narcissism

Hälsosamma mot ohälsosam narcissism
Hälsosamma mot ohälsosam narcissism

De narcissistiska egenskaperna kan sträcka sig på en skala från 1 till 10. Från det vi kallar hälsosam narcissism (1), hela vägen till en narcissistisk personlighetsstörning (10) som jag kommer hänvisa till vampyr, narcissist och supernarcissister i artikeln.

Vi är alla narcissistiska i en viss grad. Beviset är att du, som jag och människor kan vara väldigt självupptagna, stolta, självförhärligande, arroganta, manipulativa och visa bristande empati.

Den delen av dig själv visar sig när du skriker på en främling i trafiken, åt dina barn eller din partner samtidigt som du kastar igen dörren i ansiktet på personen.

Eller när någon i din närhet tar för långt tid på sig och du brister, när du blir arg som ett bi på ingenting eller när du söker din egen tillfredsställelse till priset av någon annans.

Du, jag och alla människor kan vara riktiga energisugande vampyrer som endast vill vårt bästa och alla vet om det. Varje människa söker även bekräftelse.

Detta behov drivs av egot för att få oss att känna oss älskade, viktiga, kraftfulla i kontroll och styra oss borta från kritik, vilket kan leda till känslor av den underlägsenhet som vi avskyr.

”Hälsosam narcissism är när din drivkraft kommer från godhet och empati, medan den ohälsosamma drivs av ondska och empatilöshet.”

Hälsosamma narcissism

Hälsosam narcissism är det som motiverar dig att göra ditt liv bättre. Det är ett normalt försvar som är nödvändigt för psykisk hälsa.

Hälsosam narcissism skyddar dig från smärtsamma besvikelser, misslyckanden och håller dig borta från känslor av hjälplöshet. I en relation finns det en balans mellan att ge och ta.

Detta gör det möjligt för båda personerna att gå in i en ömsesidig och tillfredsställande relation som varar. Egot driver individen framåt samtidigt hjälper den i en riktning så att deras behov har en möjlighet att uppfyllas.

Empatin hjälper till att behandla människor väl, tänka ur deras perspektiv och inte vara respektlöst eller skadar någon annan i processen av att ens eget behov uppfylls.

Om du till exempel brusat upp och gjort en handling du ångrar, känner du troligtvis skuld, ångest och skam när stormen inom dig lagt sig.

Då inser du att du betedde dig dumt åt och säger förlåt till personen. Om inte, gör känslorna du känner inom dig över det du gjort att du går tillbaka till att vara en ”okej” människa istället för en energisugande vampyr som bara tänker på dig själv. En person som är långt ut på skalan av ohälsosam narcissism kan inte göra det och vill inte heller.

***

Ohälsosam narcissism

Denna ohälsosamma narcissistiska personlighetsstörning skiljer sig från den naturliga och hälsosamma narcissismen alla människor har, som är känslan av att vilja vara omtyckt.

En ohälsosam narcissist manipulerar och använder människor som objekt för att sedan kassera dem som en gammal toarulle.

En energisugande vampyr vet inte om sina egna styrkor/svagheter och därav kan personen utsätta sig själv och andra för fara.

Personen vet inte vad en ömsesidig relation är då bristen på empati är total. Har inget intresse av att vilja uppfylla andras behov utan är enbart ute efter sitt tillfredsställa sitt eget genom att utnyttja andra.

Narcissisten har ingen som helst möjlighet att granska sig själv och skyller oftast på andra när inte saker funkar.

Varför är folk mer eller mindre narcissistiska?

Varför är folk mer eller mindre narcissistiska?
Varför är folk mer eller mindre narcissistiska?

Orsaken till narcissistisk personlighetsstörning är komplex. Narcissistisk personlighetsstörning kan vara kopplad till:

Miljön

•Dålig relation mellan förälder/barn.

•Antingen överdriven tillbedjan eller överdriven kritik som är dåligt anpassad till barnets erfarenhet kan påverka.

•Du kanske känt dig lurad av dina föräldrar och nu, känner dig berättigad att utnyttja andras behov för att ”vinna tillbaka” eller egentligen kräva tillbaka det du i din barndom kände dig hjälplös över.

•Om du sällan, om du någonsin, fick bekräftelse som barn, kan du avslöja ett behov att kompensera för sådant genom att begära uppmärksamhet från andra.

•Dina föräldrar höjde dig till skyarna men glömde förstärka egenskapen att visa empati och tänka ur andras perspektiv. Därav blev du helt självcentrerad och ett arsel.

•En annan anledning kan vara att du är övertygad att inte dina föräldrar älskade dig. Psykologer kallar detta en ”narcissistiska skada”. Det är svårt att älska oss själva om vi inte är helt övertygade om att våra egna föräldrar gjorde det. Så här kompenserar vi för denna brist genom att (åter) utveckla en narcissistisk känsla av rättighet, ett sätt att ge oss den försäkran vi inte fick från vår familj.

•Sociala medier har väldigt mycket inflytande på oss, hur vi granskar oss själva och andra. Att lägga upp självporträtt för endast likes, kommentarer och delningar kan det bli mer narcissistiskt!

•Det kan vara en förutbestämd bild i ditt huvud för vad du aldrig fick eller fick nog av i barndomen. Så om denna beskrivning till och med speglar ditt fantasiliv, är det en indikation på att du omedvetet kan försöka reparera den psykiska skada som din familj (men oavsiktligt) gjorde.

•Umgänge har mycket inflytande på din karaktär. Om du bara umgås med uppblåsta, självupptagna idioter som inte kan eller vill visa någon empati är sannolikheten stor att du själv är en.

***

Genetik

Alla föds med olika DNA och har ärftliga egenskaper.

***

Neurobiologi

Det handlar mer om vetenskap: Hormoner, signalsubstanser och hur sambandet mellan hjärna, beteende och tänkande fungerar just för dig.

Vilka är de narcissists karaktärsdragen?

Vilka är de narcissists karaktärsdragen?
Vilka är de narcissists karaktärsdragen?

Fantasier av storhet

Drömmer du om att bli rikare än Joakim Von Anka? Få obegränsad med makt? Vara lika vacker som Narcissus? Eller att vara oändligt beundrad utöver vad verkligheten någonsin kan erbjuda?

***

Brist på empati

Är du intresserad av andras känslor? Kan du identifiera med dem? Är du villig att försöka? Vill du förstå den andra personens världsbild? Eller verkar deras känslor mest irrelevanta, knappast värda din oro?

***

Manipulation och utnyttjande

Du ser människor som objekt, leker med dem som marionettdockor. Du utnyttjar och manipulerar dem för att tillfredsställa ditt eget sjuka behov utan att tänka på deras hälsa eller vilja.

***

Känsla av att jag är värd det här

När vi låg i livmodern togs alla våra överlevnadsbehov omhand. Så på instinktiv nivå kan vi känna att detta är vår första rättighet. När våra behov, särskilt våra känslomässiga behov inte uppfylls av vår närhet kan vår primitiva känsla ta över. Och indirekt kan känslan göra så att vi behandlar andra människor dåligt – utan mycket medkänsla, och ibland även med förakt.

***

Självupptagenhet

 Hur upptagen är du med dig själv? Anklagar människor dig för att inte lyssna på dem? Hur svårt är det för dig att vara där för andra, och gör vad andra vill? Betyder det något för dig? Om något verkligen berör dem, berör det då dig också? För den delen, om du verkligen är självupptagen, hur mycket känner du ens dem?

***

Arrogans

Placerar du dig själv på en piedestal och ser ned på andra? Grattis om du lever ut denna egenskap kommer de flesta att bli förolämpade av din attityd, beteende och inte vilja ha dig nära.

***

Status sökande

 Du vill bli rockstjärna … Nej skämt och sido, men du kommer vilja tillkännage dig själv genom ägodelar som visar din ”överlägsenhet” som människa.

***

Hur mycket respekterar du andras gränser?

En ofta förbisedd egenskap hos narcissister är deras sociala okänslighet för vad andra är bekväma med i relationer. De har svårigheter att förstå var de slutar och någon annan börjar, eftersom de huvudsakligen ser andra som ”föremål”.

***

Avund

Det är naturligt för oss att vi ibland önskar att vi var lyckligare, hade andra fördelar eller objekt. När egenskapen blir tvångsmässigt är det en typ av narcissism.

***

Själviskhet

 Det är en sak att ge dina önskemål och behov prioritet: Att hedra och respektera dem och att vara drivande. Det är något annat att ställa dina behov framför andras – hela tiden och i processen, vara helt omedvetna om att du varit orättvis mot dem.

***

Storslagenhet

De flesta gillar när andra vet om våra framgångar och det finns något som heter hälsosam stolthet. Vi gillar att få vårt ego smekt. Brytpunkten är när du alltid försöker att imponera på andra, avbryter dem, berättar hur bra du är utan att bry dig om den andra. Då har du tagits över av detta narcissistiska drag totalt.

***

Behov av smicker och beundran

Fiskar du efter komplimanger som flugor samlas på en skit? Vill du helst vara med människor som fritt uttrycka beundran för dig?

***

Känslighet mot kritik

Om du är väldigt osäker på dig själv kommer du ständigt att behöva andra för att stabilisera dig. Och när de inte kan stabilisera dig, eller ännu värre, kritiserar dig kommer du att känna dina osäkerheter bubbla upp till ytan.

Det kommer kännas som om att de attackerar dig och för att undvika en attack mot dig själv (ditt gigantiska ego som verkar vara gjort av glas), kommer du sannolikt att överreagera och kasta tillbaka det på dem.

Det gör du genom att kritisera dem, hitta på ursäkter, kanske till och med utesluta dem från ditt liv helt och hållet.

***

Problem med ilska är relaterat till ovanstående

Om du är superkänslig för att bli kritiserad, har dina motiv utmanande, inte får som du vill, inte besvaras som överlägsen etc. får du en mycket kort stubin. Fråga dig själv: ”Ska jag bli arg så här ofta?” ”Har andra sagt till mig att de är rädda, eller sårade, av frekvensen eller intensiteten av min ilska?”

***

Är du en supernarcissistisk vampyr?

Min gissning är att om du har varit brutalt ärlig mot dig själv, kan du relatera till några av ovanstående karakteriseringar.

Om så är fallet, förstår att det här inte gör dig till en dålig person eller en supernarcissistisk vampyr som suger energin och livet ur alla. Du är bara en ganska normal människa. Vår naiva bild av en narcissistisk vampyr är att vi kan se dem

Vår naiva bild är att vi kan se narcissism
Vår naiva bild är att vi kan se narcissism

Som vi alla vet är dagsljus vampyrens undergång, den vet själv om det här. Därför utsätter den sig inte för det. Precis som en supernarcissist lärde sig tidigt att om människor förstod deras motiv direkt skulle aldrig de ha en chans att komma nära.

Du måste förstå att de: Inte slår sig själva på bröstet och skriker att: ”Jag är en supernarcissistisk vampyr och kommer suga livet ur dig!” Eller att de skulle gå fram till dig och presentera sig: ”Hej jag heter … och är en supernarcissist. Jag kommer manipulera och utnyttja dig till mitt eget själviska syfte.”

De är smartare

Och precis som du, jag och alla andra människor bär de en social mask. Masken vi lärt oss bära för att fungera i en flock.

Masken som gör så att en supernarcissist kan vara tvärtom, det vill säga otroligt ödmjuka, visar ”empati”, är trevliga och underbara tills … du är känslomässigt beroende av dem.

Då kommer den energisugande vampyren fram, den som leker med dig som en docka, dricker ditt blod för att sedan tömma och krossa ditt hjärta.

Det är personen som sätter dig i en känslomässig luftballong för att du ska känna exaltering, njutning, lycka och tillfredsställelse för att sedan skjuta ned dig och lova att det aldrig ”händer igen”, men det gör det, gång på gång. Supernarcissisterna är extremt skickliga på att manipulera och utnyttja människor.

Om du känner igen sådant beteende hos någon nära, börja iaktta dem mer. Du måste förstå att de ser dig som en marionettdocka och kommer leka med dig för att fylla sitt eget behov.

De kommer tillfredsställa det på bekostnad av dig och din hälsa om du inte är varsam. Ska du bli superparanoid för det? Absolut inte men var inte så naiv och godtrogen.

Okej, jag ser att jag själv, min vän, partner, mitt barn är eller håller på utvecklas till en energisugande vampyr, vad gör jag?

Narcissism
Narcissism

Det beror helt på din individuella situation. Om du inte lagt benen på ryggen som hjulben och sprungit därifrån har du några riktlinjer under som kan hjälpa dig/er:

•Låt personen läsa om narcissism, så dem får en chans att förstå sig själva och problemet som är/kommer bli om de fortsätter.

•Lär personen i fråga empati.

•Få personen att förstå vikten av andra karaktärsegenskaper som ärlighet och vänlighet.

•Förändra attityden att ”jag har rätt till det här” och sluta med berättigande beteende.

•Punktera deras själviska handlingar (säg: ”Du agerar själviskt och det är inte okej.”).

•Be dem sätta andra människors behov först rutinmässigt, kom ihåg att handlingar talar högre än ord (narcissister säger ofta att de gör något för att gynna andra när de verkligen gör det för sig själva).

•Lär personen att inte skylla ifrån sig för sina egna problem och misslyckanden.

•Lära individer tidigt att känna igen narcissister så att de kan undvika deras giftiga personlighet. En nödvändig egenskap är förmågan att tänka kritiskt om vad någon säger eller/och gör. Kritiska tänkande hjälper oss att identifiera lögner från sanningar. Med erfarenhet och tänkande kan vi börja se när någon manipulerar eller lurar oss.

•Glöm aldrig att det inte finns någon skam i att söka hjälp. Att söka hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet.

Källor
https://www.psychologytoday.com/us/blog/insight-is-2020/201701/the-true-roots-narcissism
https://afternarcissisticabuse.wordpress.com/darkness/npd-characteristics-traits/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_(psychology)
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evil-deeds/200805/messiahs-evil-part-three
https://sv.wikipedia.org/wiki/Narcissistisk_personlighetsst%C3%B6rning
https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissism
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evil-deeds/201204/essential-secrets-psychotherapy-what-is-the-shadow
https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_(mythology)
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/201805/are-we-all-narcissists-14-criteria-explore
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20366662
https://www.psychologytoday.com/us/blog/insight-is-2020/201701/the-true-roots-narcissism
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20366662
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/warning-signs-parents/201701/childhood-roots-narcissistic-personality-disorder

3 comments

  1. Verkligen intressant 🙂

  2. Hej känner igen detta på nån i min närhet, svårt att se och märka från början och när man gör det så blir man oerhört 😥

  3. Jag har varit gift med en narcissist. 2009 var jag tvungen att ta ut skilsmässa. Flyttade från Skåne till Norrbotten. Men hon gick ända till Högsta Domstolen för att skilsmässan inte skulle godkännas. De började med att hon akut fick med handräckning (Polis) föras till Psykavdelning i Lund. Än i dag 1 april 2021 skickar hon sms som jag inte besvarar, men det är pinsamt eftersom jag är omgift o min nya fru är inte glad åt det som försiggår. Mitt X har blivit en sorts stalker. Jag har svårt veta hur jag ska göra för att få mitt X att ge upp. Men en som är sjuk kommer aldrig att ge sig har jag upptäckt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *