Hur skrivande läker trauman och förbättrar psykisk hälsa

Hur skrivande läker trauman och förbättrar psykisk hälsa

“Allt har gått åt helvete, jag har trillat dit en andra gång och nu sitter jag på behandlingshem!”

“Allt?”

“Ja! Jag sitter på behandlingshem, min familj har stött bort mig, flickvännen har dumpat mig och jag har förlorat min lägenhet plus att jag är traddtorsk”

“Känns det som att du är på botten nu?”

“Jag precis och jag kan inte sjunka djupare”

“Finns det något ljus?”

“Det finns faktiskt ett ljus. Det är att jag har börjat skriva.”

“Jasså? Vad skriver du?”

“Om mitt liv, mina relationer, min barndom, mitt missbruk och mina beteenden.”

“Hur känns det?” 

“Det är jobbigt men efteråt känner jag mig lite lättare.”

“Varför tror du jag skriver” sa jag och skrattade.

“Varför skriver du Tomas?”

“Jag skriver för att rensa min själ. Genom mitt skrivande blir jag fri från känslor, minnen och får även se mig själv utifrån. Det är som att jag kan iaktta mig själv vilket kan leda till att jag förstår mer av mig själv.”

“Du har helt rätt Tomas! Skrivandet har hjälpt mig mer än alla samtal med psykologer och terapeuter. Det är läkande och jag ska fortsätta skriva.”

“Det gör du verkligen rätt i.”

“Tack för att du tog dig tid Tomas och att du lyssnade.”

“Tack själv xxxx.”

Hur och varför skrivande läker trauman och förbättrar psykisk hälsa

Att skriva en journal är ett bra verktyg för att förbättra minnet och för att kunna slappna av efter en lång dag men den riktiga anledningen når djupare än att bara skriva en journal.

* Det har visat sig att individer som har varit med om traumatiska upplevelser eller händelser där de varit extremt stressade och som sedan skrivit ner det de varit med om har erfarit en läkande effekt. I en studie skrev deltagarna ner det mest traumatiska som hänt dem. Detta gjorde de under femton minuter, fyra dagar i rad och upplevde därefter en bättre hälsa som varade upp till fyra månader därefter. (Baikie & Wilhelm, 2005)

* En annan studie visade att patienter med astma och artrit hade fått ett liknande resultat. De skrev om sin mest stressfyllda händelse. Efteråt upplevde de en bättre hälsa. (Smyth, Stone, Hurewitz, & Kaell, 1999).

* Människor som skrivit om sina trauman i ytterligare en annan studie rapporterade att 70 % av dem hade blivit hjälpta av sitt skrivande och kunnat förstå sig själva och händelsen bättre.

* Skrivande har visat sig reducera både ångest och depression, resulterat i bättre skolbetyg samt hjälpt människor att hitta jobb.

* Att skriva ner händelsen kan även ha en gynnsam effekt på hjärnan och immunsystemet. Skrivande sänker mängden lymfocyter i blodet och minskar stressnivån.

* En studie visade att skrivande även kan förbättra immunsystemets funktion. Dock måste skrivandet fortsätta för att den goda funktionen ska bestå. (Murray, 2002)

*Skrivandet kan få den som skriver att hitta en mening med sina erfarenheter, se händelser ur andra perspektiv, förstå varför vissa saker händer som kan ha varit de mest stressfyllda upplevelserna i livet.  (Murray, 2002).

* Skrivandet kan även leda till insikter om det egna livet och omgivningen som kan vara svår att förstå eller se utanför skrivandet. (Tartakovsky, 2015)

Skrivande har visat sig ge en positiv effektivt på exempelvis:

Missbruk

PST

Ångest

Depression

Sorg och förlust

Kronisk sjukdom

Ätstörningar

Kommunikationsproblem

Relationsproblem

Källor

https://www.psychologytoday.com/us/blog/overcoming-child-abuse/201209/how-and-why-writing-heals-wounds-child-abuse

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3505408/

https://www.apa.org/monitor/jun02/writing

https://positivepsychology.com/writing-therapy/

https://www.counselling-directory.org.uk/memberarticles/research-on-the-therapeutic-use-of-writing

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *