Hur du använder skuggan (din demon) till din fördel

Utan att integrera skuggan är det lätt att du känner dig som en kanin i livet, hjälplös och ofarlig.

Stundtals i livet har du troligtvis känt att det är något annat som styr dig, som att du är en marionett och att det finns flera drivkrafter inom dig som vill olika saker.

Du liksom jag och många andra har gjort saker som inte är bra. Vissa saker kanske till och med har varit helt idiotiska och en liten procent av dessa återupprepar vi med ett fullkomligt förödande resultat.

Dessa beteenden kan förgöra oss totalt, som att dejta samma typ av personlighet flera gånger även om vi vet att just den persontypen dränerar vår själ.

Vissa gånger har vi ett otroligt sug efter att hämnas eller rent ut sagt skada någon, den känslan har jag både haft och agerat på.

Stundtals har jag varit så kritisk och elak mot mig själva att det hade varit en befrielse att få en kula i huvudet.

“Dessa inre drivkrafter kallade Carl Gustav Jung för skuggan.“

Carl Gustav Jungs teori: Persona, Skuggan, Anima, Animus och Jaget

Carl Gustav Jung 

Carl Gustav Jung är ett mycket känt namn i psykologins historia och många av hans begrepp som arketyp, det kollektivt omedvetna, persona, extraversion och introversion och synkronicitet har blivit allmänt kända och använda begrepp.

Under många år hade han ett samarbete med Sigmund Freud men som avslutades då Jung inte kunde acceptera vitala delar av Freuds psykoanalys, som hans hållning till sexualteorin exempelvis.

Det som gör Carl Gustav Ljung extra intressant i mitt tycke var att utöver neurologi och psykoanalys var hans teorier även influerade av mytologi, religioner och parapsykologi.

Carl Gustav Ljung sökte information från flera källor för att få bättre förståelse för sinnet. Han grundade analytisk psykologi även kallad den jungianska psykologin. Jungs arbete hade även ett stort inflytande på religionshistoria, litteratur och filosofi. 

Persona

Det svenska ordet personlighet härstammar från det latinska ordet persona som betyder mask, roll och person.

Din persona är vad du visar i sociala sammanhang och som kan ta sig olika former beroende på vilken “roll” du tar på dig just då. En person kan ofta ha olika personas på arbetet, med vänner, sambo, föräldrar eller nya bekanta.

Din persona är till för att visa upp vad du tror är den bästa sidan av dig själv, mycket av detta har du lärt dig under din uppväxt.

Din persona växer oftast fram utifrån människor vi försöker göra nöjda, som föräldrar, tränare och andra auktoriteter.

För att göra dem nöjda använder vi vad vi tror är våra bästa kvaliteter och utlämnar de mer “negativa” som är motsägelsefulla.

Genom detta beteende skapas skuggan. Din persona finns där för att skydda dig från dina primitiva impulser, motiv och känslor som inte är socialt accepterade, för att inte skada dig psykiskt, fysiskt eller få dig att känna obehag och/eller osäkerhet.


“Om du håller för hårt i din persona får du en begränsad tillväxt eftersom andra delar av din person inte kan utvecklas.“

Människor som identifierar sig för mycket med sin persona kan få problem. Tänk dig akademikern som tycker den egna personen är bättre än alla andras och måste framhäva det.

En framgångsrik person som inte lämnar sitt hem, en person som tycker den är viktigast på grund av sin etniska bakgrund eller personen som hela tiden pratar om sig själv.

“En individ som identifierar sig för mycket med sin persona stagnerar i utvecklingen av sin karaktär. En utveckling som Carl Gustav Ljung trodde var meningen med vår existens.”

Anima och Animus

Carl Gustav Ljung trodde att det fanns en kvinnlig och manlig sida i varje individ. Han såg inte någon av sidorna som överlägsen den andra som många av hans kollegor gjorde utan två halvor som blev en hel, som skuggan och ljuset som behöver balanseras mot varandra.

Dessa två energier utvecklas precis som skuggan av sociala och kulturella faktorer men dessa kan också ställa till det ordentligt.

Carl Gustav Ljung presenterade de två delarna som arketyper från den grekiska mytologin:

Eros som var kärleksguden i grekisk mytologi, namngav Carl Gustav Ljung som Anima för att beskriva den inre feminina sidan hos män.

Anima kommer från latin och betyder andetag, själ, ande eller kraft. Anima är de kvinnliga egenskaperna som associeras med kreativitet, relationer, känslighet, helhet och mottaglighet. 

Logos som stod för kraft, tanke, logik och agerande i den grekiska mytologin namngav Carl Gustav Ljung som animus. Animus kommer från latin och betyder rationell själ, mental kraft, mod, önskan och sinne.

“I varje kvinna finns en idealman, som är formad av erfarenhet av livet på samma sätt som det finns en idealkvinna i varje man.“

Män och Anima

Anima är en del av mannens sinne som oftast blir bortglömd eller undertryckt. Vissa män har också en anima som styr dem totalt vilket resulterar i att de blir ryggradslösa män som inte vet vad de ska göra eller vill göra i världen.

De blir labila, tjuriga, ilskna och överreagerar på allt.

Agerandet blir inte lämpligt eftersom de är helt paralyserade och inte kan hitta energin till vad som behöver göras eller så agerar de när de borde ha tänkt en extra gång. Mannen förlorar sig ofta själv i att tänka och känna utan att agera.

En fara med detta är att mannen applicerar en ovillig, medelmåttig och odefinierad attityd vilket gör så att hans attityd till risk blir ett undvikande eftersom han inte tror att han kommer att lyckas.

Den hopplösheten dödar hjälten inom honom och skapar en rad nya problem.

Om du som man trycker undan den feminina sidan av dig själv resulterar det i att du visar egenskaper som bl.a. självupptagenhet och labilitet som i sin tur lätt kan leda till till hysteri d.v.s att du blir sensibel inför dina obekväma känslor samt blir elak och spydig.  

Din anima guidar och hjälper dig att relatera till kvinnor och världen.“

Att utveckla sin anima handlar om att öppna upp känslomässigt. När du gör det har du en möjlighet att se världen på ett annat och nytt sätt.

Att öppna upp känslomässigt skapar en ny väg i ditt medvetande som leder till bättre kontakt med din intuition, kreativitet och fantasi som leder till en känslighet gentemot dig själv och andra som inte funnits innan. 


“En man som är i kontakt och är i balans med sin anima visar tålamod, känslighet, överväger agerande innan handling, visar medlidande, empati och är mottaglig för kärleksfulla relationer och får en naturlig närhet och förhållande till naturen.”

Kvinnor och Animus

På samma sätt som mannens kvinnliga energi blir förtryckt eller bortglömd är det väldigt vanligt att kvinnans manliga energi blir det också.

Om den är förtryckt eller bortglömd kan kvinnan känna sig kontinuerligt överkörd, rädd för att agera, full av tvivel och paralyserad.

Om kvinnan låter sin animus löpa amok visas det ofta genom aggressivitet, grymhet och tjafs.

Om den manliga energin är balanserad i kvinnan ger den bl.a. övertygelse, självsäkerhet, mod, styrka, livskraft och en önskan om att uppnå mål i livet. Liknande skuggan är det nödvändigt att balansera dessa. De uppträder i den mänskliga världen i form av olika ideal.

“Det är jaget som driver dig framåt mot din fulla potential och din möjlighet att bli hel.”

Jaget

Jaget är allt du är nu, allt du varit och allt du någonsin kan vara d.v.s. din fulla potential. Jaget kan liknas vid “guden inom dig”.

Det är din helhet som vill bli uppfylld och hel. Det är från jaget mognadsprocessen kommer och som besitter potentialen till att fortsätta utvecklas.

Jaget tar dig med på resan redan från barndomen mot utforskandet av dina medvetna delar men också av de omedvetna delarna av dig själv som du vägrar möta.

Jung trodde att meningen med vår existens var att balansera oss själva genom att integrera skuggan, anima och animus istället för att flyta ut i “massan” av omedvetenhet.

“Att undertrycka negativa egenskaper och känslor är de största barriärerna i en persons resa mot acceptans, kärlek och att reparera sig själv.” 

Skuggan

Ordet demon kommer från det grekiska ordet diamond som betyder ande, gud eller väsen men av någon anledning blev vår definition av ordet demon negativ.

En stor faktor till detta tror jag är kristendomen och djävulen, men nog om det. Carl Gustav Ljung förklarade att detta väsen, anden eller guden levde i vårt undermedvetna och påverkade våra val, handlingar och inspirerade oss samt gav oss en inre röst som enligt min erfarenhet kan bestå av både känslor eller ord.

Detta väsen/gud/ande/diamond eller demon kallade Carl Gustav Ljung för skuggan.Skuggan är dold både för oss själva och andra. Din mörka sida eller den så kallad skuggan innehåller allt det som du har ansträngt dig för att dölja eller förneka. Det är den delen som du helst inte vill kännas vid och är en motsats till din persona.

Den finns alltid där som en “molnlagring” inom dig och består av alla oaccepterade delar av dig själv som t.ex. att vara rädsla, girighet, ilska, hämndlystnad, ondska, själviskhet, manipulation, lathet, fientlighet, ovärdighet, smaklöshet, svaghet, kritik och fördömande.

I skuggan finns även det som du genom tillfälligheter kanske avskilt dig från men som är av godo som ett normalt behov av kärlek, mat, vila, bevisa något för sig själv och kreativa impulser.

Att människor har två sidor av sig själv är alltså inget nytt och är återkommande inom litteratur, myter, religion, filosofi och många Shamanska traditioner.

I vissa av dessa traditioner leder mötet med skuggan till en spirituell död och en återupprättelse genom kunskap som ska hjälpa dig att läka som de Ayahuas caceremonierna som jag deltagit i.

“Olika delar av vår personlighet har trängts bort eftersom de inte har varit accepterade av omgivningen, kanske främst på grund av den egna familjens normer.“

Du gömmer dig oftast för skuggan eftersom du försöker att passa in i din egen bild och den berättelse du berättar för dig själv, om dig själv. Denna berättelse är ofta bunden till din persona som är den mask du bär gentemot omvärlden och dig själv.

Det skapas självklart inre konflikter mellan din persona och skuggan eftersom du inte vill identifiera dig med tanken att “Jag tänker enbart på mig själv” “jag vill hämnas” “jag är rädd och paralyserad” “jag manipulerar folk ibland” “jag agerar på lust” “jag är ett svin”.

“Egenskaper vi inte tål att se i andra har vi inom oss själva men väljer att inte se.”

Självsabotage och skuggan

Någon gång i ditt liv har du säkert upplevt att en vän har ett återkommande problem genom att dejta fel person.

Fast ni sitter och pratar i timtals om detta så gör personen om samma misstag gång på gång, varför? Jo för att personen i fråga låter skuggan ta över och styra helt och fullt.

Varför skulle någon vilja sabotera för sig själv? När människor känner att de inte har full kontroll går det “söder ut” och inte på en solsemester utan åt helvete.

“De saboterar för sig själva för att de känner att de inte har full kontroll.”

När människor misslyckas att förstå, se, integrera och manövrera sin skugga blir de till slut kontrollerade av den.

Ett exempel är vännen som fortsätter dejta destruktiva människor. Vännen förstår inte sig själv och har inte full kontroll vilket leder till att den blir manipulerad av andra. 


“Den enklaste vägen att tappa kontrollen är att låta skuggan ta över helt och hållet och styra dig.”

Om du tappat kontrollen är det vanligt att du tänker  “jag är inte menad till att hitta rätt, jag är misslyckad, jag är sämst, jag är inte värd något annat eller bättre”.

Att sabotera den egna framgången är heller inte ovanligt vilket kan bero på att någonstans tidigare i livet gjorde du bort dig och skapande tanken “jag är inte värd det”.

Det gör att du  nedvärderar dig själv, tappar kontroll och tron om att du kan klara av något eftersom “jag är värd att vara fattig och misslyckad”.

För att göra saken än värre och skada dig ännu mer säger du något i stil med “jag gjorde rätt och det var inte mitt fel” när det kanske var det.

“Att bli hel, handlar inte om att trycka bort din demon utan att omfamna den.”

Ett problem med självsabotage är fienden inom dig

Ett problem med självsabotage är att fienden finns inom dig och fungerar som en trojansk häst.

Människor som låter skuggan styra dem lämnar valprocessen till skuggan och intalar sig själva att “jag inte kan göra något åt det” och ofta kan de inte ens stå bakom sina beslut eller hänvisa till varför de valde som de gjorde.

Men nu vet du varför, det är skuggan som styr men att bara inse att man har en skugga är inte nog.

Precis som en trojansk häst måste du “attackera” fienden inifrån genom att ta tillbaka kontrollen över dig själv.

Det handlar om att integrera skuggan inom dig själv och kontrollera den för att få en större medvetenhet. Skillnaden är att skuggan inte kör din bil utan den är en bart en passagerare.

Det betyder inte att du ska ignorera eller förtrycka den eftersom det skapar skuggdominans. Du bör ha kontroll och visa auktoritet samtidigt som du kan implementera färdigheterna och talangerna från skuggan i dina medvetna val. 

“Alla dina motiv, handlingar och drivkrafter, både mörka och ljusa skapar livets sång. Med livets sång menas att du måste lära dig lyssna noga och “reda ut” dig själv och bli hel.”

Att integrera skuggan

Alla har osäkerheter, tvivel, självhat, förakt och mindre charmiga egenskaper och motiv som vi inte vill identifiera oss med.

Helst ignorerar vi dem och sopar dem under mattan och låtsas som att vi inte har några fel samtidigt som vi lätt ser dessa egenskaper i andra eftersom vi känner igen dem från oss själva.

Att inte tänka på skuggan tror vi gör oss säkra men vi är inte säkra eftersom vi inte kan kontrollera eller vara medvetna om något vi inte förstår eller vill acceptera.

Risken att du använder skuggan omedvetet är stor och om vi inte förstår att vi är kapabla till att utföra onda handlingar under “rätt” förutsättningar som exempelvis Hitler, Lenin, Stalin, Mossolini och Mao gjorde kan vi inte göra något åt det.

En fantastisk idé Carl Gustav Jung hade var att vägen till upplysning går genom acceptans av den egna skuggan d.v.s. den potentiella del av dig själv som kan skapa oreda, förödelse och kaos. 

Din skugga ha en viktig roll i ditt välmående.  Att integrera skuggan handlar inte om att bli en dålig person eller en “mindre” bra person.

Att vara en god person är inte detsamma som att vara ofarlig som en kanin. En kanin blir uppäten, människan är både ett byte och en jägare.

Om du inte kan se det mörka inom dig själv är risken stor att du använder det mörka omedvetet och när du gör något omedvetet har du inget val.  Du måste identifiera, acceptera och integrera skuggan.

“Människan kommer att göra vad som helst oavsett hur absurt det är för att undvika konfrontation med sin egen själ som skuggan är en del utav.”

Utan en utvecklad skugga och förståelse för att du är kraftfull kan du känna dig som en kanin i livet, hjälplös vilket med andra ord gör dig till ett offer.

Att vara ett offer är inte detsamma som att vara en god person. Utan förståelse kan vi missa att se skuggan i andra människor eftersom vi inte vågar se den i oss själva.

Vi kan inte acceptera oss själva och utvecklas vidare eftersom vi har förkastat vår egen skugga.

Vi kan inte använda skuggans kraft och skapande energi eller bli upplysta eftersom en “helig” person är en hel person. Om du ska bli hel måste du integrera hela dig vilket betyder även skuggan.

Utan att ha en utvecklad skugga blir risken stor att du blir ytlig och upptagen med andras åsikter, en så kallade vandrande persona.

Om du är förlorad i din skugga kan den få dig till att återupprepa destruktiva beteenden, dejta samma persontyper och dra dig tillbaka in i vanor som är fruktansvärt destruktiva. 

“Ignorans skapar skuggdominans.”

Skuggan och skuggarbete

Den brutala sanningen

Observera dig själv och iaktta din egen bitterhet, aggression och ångest. Om du känner dig nertryckt, arg, bitter eller har ångest, fråga dig själv varför.

Du är kanske i en fruktansvärt destruktiv relation, känner dig nertryckt på jobbet, en vän kanske behandlar dig fel.

Vad behöver du säga? Vad behöver du göra? Vad du ska göra för att radera bitterheten inom dig? 

Det finns även en stor chans att du har fel och att din syn på problemet är begränsad eller att du enbart är en supernarcissist men om du aldrig yttrar dig får du inte veta vilket det är.

Prata med någon om dina problem så får du veta vad som gäller och du kommer få en större förståelse. Du kanske blir behandlad moraliskt fel eller så har du själv fel. Hur som helst kommer dina känslor över problemet att försvinna.

“Under våra sociala masker bär vi dagligen en skugga, en impulsiv, sårad, ledsen, arg eller isolerad del av oss själva som vi försöker ignorera. Skuggan kan vara en bra källa till berikande känslor och livskraft. Att erkänna den kan vara en väg till läkandet och ett autentiskt liv.” – C. Zweig & S. Wolf

Distans från skuggan

Att se skuggan som enbart en idé i sig själv kan skapa distans, en distans du behöver för att kunna iaktta dig själv och ditt beteende. Det ger dig en möjlighet till att bli medveten om skuggan.

Denna medvetenhet om skuggan gör att du kan analysera ditt liv, göra bättre beslut och försöka förebygga destruktiva val. När du står i butiken äger du valet att köpa eller inte köpa hem godis och kakor. Du kan iaktta dig själv och dina “sämre sidor”.

Personlig dagbok

En personlig dagbok är något som hjälper dig få en distans eftersom du kan se dig själv med nyktra ögon. Om du skulle reflekterar och skriva ner några meningar om dagen skapar du en medvetenhet på sikt.

Den leder till att du kan se att “där gjorde jag inte mitt bästa” eller “här var jag manipulativ as fuck” “här var jag elak” “här kunde jag applicerat tålamod”. 

“Att skriva en personlig dagbok ska absolut inte fungera som en korsfästning av dig själv.”

Det handlar inte om att korsfästa dig själv och kasta in dig i självömkan och mörker.  Utan enbart fungera som en granskning. Idag gjorde jag x, x, x och x och lärde mig att imorgon bör jag göra x, x, x och y istället.

Y som kan stå för att ljuga mindre. Sedan dagen efter kanske du gör x, x, x samt y för att sedan inse att du istället hade behövt göra x, x, y och v. Avsluta gärna din reflektion med något du är tacksam över.

“Det låter som mycket jobb och ja det är mycket jobb att utveckla sin karaktär.”

Om du börjar iaktta dig själv kommer du troligtvis inse snabbt att du har mycket att jobba på, vilket leder till en ödmjukhet emot andra. Istället för att bli arg för att någon är långsam i kassan kan du öva tålamod och ödmjukhet.

En personlig dagbok ger dig en möjlighet att få en större medvetenhet gällande din egen skugga och dig själv. Genom en större medvetenhet kan du välja att göra bättre val imorgon och dagen efter det vilket förhoppningsvis leder till bättre vanor.

“Det du gör motstånd emot, fortsätter” – Carl Gustav Jung

Meditation

Meditation kan ge dig en möjlighet att se dig själv utifrån och med mindre känslomässiga band och fungerar precis som den personliga dagboken genom att skapa förståelse och distans.

Meditation skapar inte oreda, ångest och brus utan avslöjar enbart allt inom dig, det som fanns från början. Du får en chans att se allt eftersom inget distraherar dig. 

Om det är första gången du mediterar d.v.s. sitter tyst och blundar behöver du inte sitta i  skräddarposition med händerna åt sidorna. Du behöver heller inte sitta klädd i en poncho och se ut som Buddah. Något som jag är helt säker på är att du kommer känna att det “kliar” inom dig.

Vad jag menar med “kliar” är att du känner och tänker att “det här är onödigt”  “det här fungerar inte” “jag kommer ingenstans” “det här är slöseri med tid”
“jag klarar inte av det” “det går inte” “Jag måste göra…“

Om du kan iaktta detta “kliande”, vara okej med det under tiden du sitter där och blundar gör du två saker som leder till en tredje.

1. Du lär dig att du är “mer” än dina känslor och tankar vilket betyder att du kan skapa distans och titta på dina känslor och tankar utifrån. Det kanske låter “luddigt” eller flummigt men prova själv. Sätt dig ner, blunda och iaktta dina tankar och känslor utan att värdera eller att bli ett med dem, låt dem bara flyga förbi som att du är en himmel och de är molnen.

2. Du lär dig att du inte behöver agera på alla känslor eller/och tankar.

3. Om du lär dig att iaktta och bara “vara” kan du börja försöka applicera samma sak i din vardag. När det kliar inom dig och du vill säga något som du vet att du kommer ångra kan du vara tyst.

Istället för att sitta i trafiken och ha en puls på 170 och vara skitarg för att det är en lång bilkö kan du iaktta ilskan och välja att fokusera på att det är fint väder eller lyssna på en podd.

Om du vet med dig själv att du ljuger för mycket har du möjligheten att iaktta dig själv och ljuga mindre eftersom du vet att det finns en “paus” inom dig som du kan nyttja.

“Vi målar andra människor med våra skuggor, både till det bättre och till det sämre.”

Förstå din skugga med hjälp av andra

Allt som irriterar oss vad det gäller andra människor kan ge oss en egen insikt om oss själva eftersom alla är en spegel. Din skuggan visar sig i andra genom dina och andras egenskaper och beteenden.

Börja iaktta vad som irriterar dig i andra människor och reflektera över dig själv. När du förnekar ditt eget beteende har du en förmåga att ändå se det i andra.

Du kan även identifiera din egen skugga genom att iaktta vad du reagerar på hos andra. Skuggan avslöjar sig också genom det som du beundrar hos andra människor. 

Analysera din skugga

När du börjar iaktar dig själv kanske du precis som jag förstår att du inte är så bra som du tror.

Du ser att du ljuger för mycket, att du inte tar hand om din kropp, att du inte spenderar närvarandetid med dina barn (du sitter alltid med en mobil eller dator bredvid dig), att du inte behandlar människor på ett bra sätt, att du är självisk och äter skitmat.

Listan på allt dåligt du gör är säkert längre än andens lista i Aladdin. En viktig sak att komma ihåg när du analyserar dig själv är att det inte är en korsfästning du ska göra av dig själv.

Du ska inte bli elak mot dig själv utan enbart lära dig bli bättre. Det som är gjort är gjort. Försök vara ödmjuk och tänk att imorgon ska jag vara 0.1 % bättre än idag.

“I varje berättelse finns det en hjälte och en skurk. I din egen berättelse är du båda men oftast förkastar vi skurken och genom detta en del av oss själva, vårt medvetande och vår styrka.”

Det finns alltid två sidor

Om du har en vision om att göra något annat i ditt liv som att du vill ha ett eget företag, att du vill ha en bättre kropp eller ett bättre förhållande kommer denna framsida/vision alltid med en skugga/baksida.

Denna skugga är motsatsen till vad du vill ha, den påminner dig om allt du inte ska eller borde.

Om du har en bild av hur du vill se ut d.v.s. din drömkropp kommer du känna ångest om du inte gör något åt detta.

Om du vet att du inte vill jobba som bilmekaniker utan skriva, måla, göra musik eller bli hovslagare kommer du känna en ångest, sorg och en meningslöshet om du inte börjar agera utifrån det.

Om du vet att du har en stor ambition kommer du känna dig skyldig när du är “lat” eftersom din ambition påminner dig hela tiden.

Prata och mata din demon

Den här annorlunda idén kommer från Tsultrim Allione som skrivit boken Feeding Your Demons: Ancient Wisdom for Resolving Inner Conflict. Det kanske låter “woowoow!” att “prata med din demon” men det finns ändå något vackert, ärligt och äkta i det.

Jag provade på detta för några kvällar sedan när jag kände att det var kaotiskt inom mig. Jag lade mig ner, blundade och gick igenom några av stegen.

Min upplevelse var inte exakt såhär (se nedan) och jag kan inte säga att din upplevelse heller kommer bli som texten beskriver eller att du måste göra exakt som stegen säger, men detta är grundidén.

1. Hitta din demon

Att hitta din demon går ut på att välja något du känner dränerar dig. För mig är det vanligt att jag känner mig lat och oproduktiv. Din demon är kanske ett relationsproblem.

Välj känslan som väcks till liv när du tänker på ditt problem d.v.s. inte någon person utan en känsla. För att väcka känslan kanske du behöver tänka på en specifik händelse.

När du tänker på den specifika händelsen och får en känsla, fråga då dig själv: Var känner jag känslan mest? Vad har den för storlek? Färg? Temperatur? Vad har den för form? Var är demonen? Låt dig själv känna efter ordentligt.

2. Gör din demon till en person eller ett väsen

Blunda och låt denna känsla med sin färg, temperatur, form, storlek rensas ut ur din kropp så att den blir en person eller väsen framför dig med armar, ben och ansikte. Försök se på den, vad säger dess ögon?

När du ser den klart och tydligt, fråga:

“Vad vill du ha?”
“Vad behöver du?”
“Hur kommer du att känna när du fått det du vill ha?”

Steg 3. Bli demonen
Behåll dina ögon stängda och byt plats med demonen. Låt dig själv känna demonens kropp och hur det är att vara den. Se ditt normala “jag” titta på demonen och svara på frågorna:

“Vad jag vill ha är…”
“Vad jag behöver är…”
“Så här jag kommer jag känna mig om jag får…”

Steg 4. Mata din demon
Återgå till din kropp, se demonen och ge den vad den ville ha. Du kan se din egen kropp lösas upp till vad den vill ha och förvandlas till en nektar.

Omfamna sedan demonen och ser hur nektarn ta hand om demonen som tar in allt. Fortsätt att mata din demon tills den är nöjd och förvandlas till din allierade.

Iaktta därefter hur den ser ut, färg, storlek, kropp och känslomässigt stadie och blicken i dennes ögon. Om inte din allierade uppstår efter att du matat din demon, bjud in den.

Steg 5. Vila
Vila i vilket mentalt stadie du en är i efter  detta. Under tiden du öppnar ögonen försök att hålla kvar känslan som din allierade fick dig att känna.

Hur jag pratade med min demon genom denna övning

Innan jag skulle lägga mig för att sova en kväll för några dagar sedan provade jag det här. Jag lade mig ner, blundade och andades djupt. Jag valde sedan att hitta min demon genom en känsla, känslan av att jag kände mig otillräcklig som person.

När jag låg och blundade kändes det som om jag började falla eller som att jag åkte neråt i en berg- och dalbana av mörker och elektriska trådar. Ganska snabbt växte känslan av obehag och jag blev ett med känslan att jag var otillräcklig vilket kändes för jävligt och för jobbigt.

En del av mig ville titta och glömma men jag valde att fortsätta neråt tills jag var ett med känslan. När jag var ett med känslan frågade jag den “Vad vill du ha?”, jag fick svaret “kärlek och omtanke” vilket jag gav “den” genom min egen oändliga källa. Efter vad som kanske varit fem minuter eller trettio somnade jag.

“Om du framhäver vad som finns inom dig kommer det du framhäver rädda dig. Om du inte tar fram det som finns inom dig, kommer det till slut att förgöra dig.”

Källor

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
https://en.wikipedia.org/wiki/Anima_and_animus
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=skuggan
https://medium.com/personal-growth/4-carl-jung-theories-explained-persona-shadow-anima-animus-the-self-4ab6df8f7971
http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:119974/FULLTEXT01
Dan Johnston
https://www.vocabulary.com/dictionary/bitchiness
https://en.wikipedia.org/wiki/Anima_and_animus
https://lonerwolf.com/the-anima-and-animus/
https://appliedjung.com/anima-possession/
https://individualogist.com/shadow-archetype-integrating-the-shadow-into-ones-consciousness
https://utforskasinnet.se/?s=anima
https://medium.com/@ishaanigeetam/is-your-animus-supporting-your-anima-8c43e2a80840
Jordan Peterson
https://liveanddare.com/your-shadow-self-and-meditation
https://www.lionsroar.com/how-to-practice-feeding-your-demons/

2 reaktioner på ”Hur du använder skuggan (din demon) till din fördel”

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen