Om du är vilse – så här hittar du klarhet i kaoset

Om du är vilse – så här hittar du klarhet inför framtiden

Känns det som om att du gått vilse?

Som om att du tappat bort dig själv, i dig själv?

Vet du inte vad du vill göra?

Vad du borde?

Vad du ska?

Det enklaste, snabbaste och effektivaste sättet att förstöra ditt liv är att

Göra som alla andra säger

Lära dig saker som du inte bryr dig om.

Jobba med saker som du inte bryr dig om.

Lyda auktoritet blint.

Skaffa dig ett säkert jobb och hålla fast i det.

Ät liknande mat som alla andra.

Invänta pensionen för att då “göra det du vill”.


Inte ifrågasätta vad du lärt dig. 


Fly din egen verklighet genom dina distraktioner.

Kväva din nyfikenhet.

Inte tillåta dig själv att misslyckas, göra bort dig och försöka igen 

Att följa samhällets kod skapar ett ytligt och ohälsosamt liv, där du längtar efter djupet. 

Du har lärt dig att leva på ytan. Du gick ut skolan, löd auktoritet, ifrågasätte inte, lärde dig saker som du inte bryr dig om, så att du kunde jobba med saker som du inte bryr dig om, med människor som du inte bryr dig om, så att du slutligen skulle leva ett liv som du bryr dig om.

Du hör ju själv hur fan det låter. Det krävs inget geni för att inse att …

Om du lever efter samhällets “kod” är sannolikheten att du en dag ska vakna upp och leva ett liv som du bryr dig om…

I stort sett obefintligt…

Samhällets kod skapar en illusion av överlevnad i nuet (säkerhet). Och det är därför hjärnan hållit dig där, på ytan, där du överlever. 

En yta som säger att

  • Du ska ha X,Y,Z.
  • Du ska göra U,I,A.
  • Du ska vara P.L.Z.
  • Att du inte ska göra K.L.M. E

Ett liv på ytan skapar… just det ett ytligt liv där du saknar djup. Djup som i en anledning att gå upp på morgonen.

Ett liv i levt på ytan

Ett liv levt på ytan skapar uttråkan(det är för mycket säkerhet). Uttråkan blir enkelt en spiral av ångest, meningslöshet, hopplöshet, rastlöshet och vilsenhet.

Och ett liv på ytan skapar fysisk, psykisk, känslomässig, själslig och objektiv ohälsa. Du läste rätt – ohälsa, inte hälsa. En ohälsa som visar sig i samhället.

Över 1 miljon svenskar antidepressiva, över 50% är överviktiga eller feta, psykisk ohälsa, ensamhet och missbruk ökar, 4 självmord sker daglingen och tusentals försök och många känner att deras jobb är meningslösa. 

Utan bredd och djup, lever du på ytan.

Och när du lever på ytan blir livet… Precis ytligt.

Du känner att du saknar djup och bredd.

Djup och bredd skapar riktning, syfte, mening, hopp och en själslig tillfredsställelse.

Om du inte strävar efter djup och bredd – så överlever du. Överlevnad som är ett mekaniskt, omedvetet och automatiskt tillstånd av meningslöshet. Denna typ av överlevnad gör dig till ett kugghjul i samhällets maskin. 

Ett ytligt problem kan vara ett symptom på ett djupt

Ett problem: “Jag gillar inte mitt jobb, det är tråkigt/meningslöst/värdelöst”

Problemet är sannolikt ett symptom av det verkliga problemet (djupet.) 

Problemet som egentligen kan vara = Du känner meningslöshet eftersom du inte har några mål, du vet inte vad du vill, du jobbar inte mot att uppfylla ditt syfte, bygga på din dröm och skapa ett liv du vill leva.  

Och istället för att gå djupt och brett, för att förstå, lära och skapa en ny väg, bedövar du dig själv och flyr.. Du scrollar.. tittar på serier… dricker… knarkar…knullar…och ja… 

Detta är dina “coping mekanismer” som det heter inom psykologin. 

Coping mekanismer som håller dig på ytan istället för att gå till roten av problemet.  

Roten av den destruktiva relation

Roten av jobbet du känner är meningslöst

Roten av att du scrollar bort ditt liv på telefonen

Roten av din övervikt. 

Roten av din spirituella kris

Roten av ditt  känslomässiga helvete

Roten av din sorg. Din ångest. Din frustration. Ditt hat.. 

Om du vill gå till roten måste du gå djupt och brett.

Att gå djupt och brett skapar osäkerhet. Att flyta på ytan skapar överlevnad.

Så utan bredd och djup är det omöjligt att gå till roten.

Utan att lösa roten är du dömd att återupprepa samma sak, livet ut.

Varför du känner dig vilse

Om du inte vet vad du ska göra härnäst…

Du vet inte vad du vill göra i livet eftersom du inte provat tillräckligt.

Då du inte provat vet du inte vad som är möjligt eller vad du borde göra.

Då du inte vet eller har provat har du inte fått nya färdigheter eller perspektiv.

Perspektiv och färdigheter som är nycklar till att börja lösa ytliga problem och ta dig djupare och bredare.

“Du kan inte lösa ett problem med samma sinne som skapade det”.  – Einstein

Om du vill hitta rätt

Dina nuvarande val, både fysiskt och psykisk har skapat livet som du lever. 

Ditt “nuvarande jag” har tagit dig såhär långt. Och om du vill gå vidare.

Måste du ändra det.

För att nå djupare och bredare kommer du alltså att behöva välja annorlunda. Då du inte kan lösa ett problem med samma sinne som skapade det.

Du kommer att behöva lära dig nya saker både teoretiskt och praktiskt.
Du kommer att behöva prova, misslyckas och försöka igen.
Du kommer att behöva göra saker på andra sätt.
Du kommer att behöva ifrågasätta saker.
Du kommer att behöva förändras

För hur du levt, agerat och varit har skapat ditt nuvarande mentala tillstånd.

Ett tillstånd som du uppenbarligen inte är nöjd med eftersom du läser det här.

Men fastna inte bara i mental onani.

Lärdom utan ett projekt att applicera det på, är inte lärdom utan mental onani.

Det är din hjärna som spelar dig ett spratt.

Den håller kvar dig i säkerhet genom att du läser 100 böcker.. Tittar timtal på filmer om hur… utan att du gör något.

pFör att lära dig och utvecklas behöver du använda lärdomen i verkligheten.

 

Hur du hittar rätt om du är vilse

Multifunktionellt välmående och frihet är framgång

1.Välj ett problem i ditt liv

Välj ett problem, i en kategori i ditt liv (hälsa, relationer eller karriär). Ett problem som skapar smärta i din vardag.

2. Skapa ett meningsfullt mål (vision aka syfte)

Ett syfte är = Ett meningsfullt mål. Ett meningsfullt mål definieras som att försöka lösa ett problem som orsakar smärta i ditt liv. 

Ett meningsfullt mål kan inte vara realistiskt. Det är inte meningen med ett meningsfullt mål. 

Utan meningen är att det ska vara fantasi. Varför, kanske du tänker… För att det ska börja få dig att agera!

3.Bryt ned målet och gör det mätbart, realistiskt och nåbart

När du har ett meningsfullt mål (syfte) är det dags att bryta ned det till mindre mål som är mätbara, realistiska och nåbara. 

Detta skapar säkerhet i vad som annars kan bli en spiral av osäkerhet = psykisk entropi. 

Varför det kan bli en spiral är för att det meningsfulla målet känns ogreppbart och uppnåbart.

 Därför bryter vi ned det, delar upp det och gör det realistiskt, mätbart och nåbart. 

Men inte bara därför utan när människan tar sig närmare ett mål, mår den bättre. Vilket betyder att om du tar dig närmare ditt mål dagligen, mår du bättre. 

Vilket betyder att du inte har “ett”syfte utan flera. För varje nytt problem du möter och löser får du ett nytt.

4.Rikta din uppmärksamhet för att uppnå målet

Du har inte hur mycket energi som helst. Men det flesta verkar leva så… som om att det har. 

De slösar energin till höger och vänster utan att det tänker. De scrollar på Tiktok.. Instagram… Facebook… 

Tittar på serier och gör egentligen inte mycket vettigt alls. Och alla energi, som de skulle kunna använda till att göra något av deras liv… 

kastas bort för att det inte är uppmärksamma. 

Om du vill uppnå saker, måste du börja rikta din energi och uppmärksamhet. Du måste börja välja…

5.Skapa ett system för att uppnå målet

Du identifierar ett problem och formulerar en meningsfull målsättning (syfte).

 Därefter bryter du ned målet till mer realistiska, uppnåbara och mätbara delmål. 

Genom att fokusera din uppmärksamhet på detta mål söker du ny kunskap och lärdomar. 

Slutligen tillämpar du denna nya kunskap för att lära dig och lösa problemet.

A.Självstudier (30-60 minuter dagligen)

Lär dig om problemet… Vad beror det på? Vad är bästa lösningen? Är det ett ytligt problem eller djupt? Vad kan jag göra? Vad ska jag inte göra? Vad har andra gjort? Vad kan jag prova? Hur har andra löst det?

B.Självimplementering (30-60 minuter dagligen)

Lärdom utan ett projekt (som är dig själv många gånger) att applicera det på, är inte lärdom utan mental onani. 

Det är din hjärna som spelar dig ett spratt. Den håller kvar dig i överlevnad samtidigt ger dig mentala orgasmer.

Du tror att du är på väg… Men sanningen är att du inte använder något. Utan du fortsätter att läsa och titta utan att göra något i verkligheten. 

För att lära dig och utvecklas behöver du använda lärdomen i verkligheten.

6. Förstå balansen mellan säkerhet och osäkerhet

Om du inte bara vill leva ett mekaniskt, omedvetet och automatiskt tillstånd av meningslöshet, förstå dansen mellan säkerhet och osäkerhet.

För mycket säkerhet = psykisk entropi
För mycket osäkerhet = psykisk entropi

Du ska alltså hitta din egen “sweetspot” där du utmanar dig själv men inte blir förlorad i ångest och hopplöshet eftersom utmaningen är för svår. För när du gör det, har du även möjligheten att spendera tid i vad som i folkmun heter “flow”.

Rulla till toppen