Om pengar inte är ett problem?

Om pengar inte är ett problem?

Vad händer med objektet om pengar inte är ett problem?

Kommentera