Hur du använder skuggan (din demon) till din fördel

Hur du använder skuggan (din demon) till din fördel

Utan att integrera skuggan är det lätt att du känner dig som en kanin i livet, hjälplös och ofarlig. Stundtals i livet har du troligtvis känt att det är något annat som styr dig, som att du är en marionett och att det finns flera drivkrafter inom dig som vill olika saker. Du liksom jag […]

Hur du använder skuggan (din demon) till din fördel Läs mer »