Hur du blir manipulerad

Hur du blir manipulerad Hur blir du manipulerad? Vad skiljer manipulation mot t.ex. inflytande och förhandling? Vem är de som dömer om du manipulerar eller inte? Det finns oändligt många sätt du blir manipulerad på. Många är självklara medans vissa förvånade mig. Några av dessa sätt är b.la Kroppsspråk, tonval, musik, vibrationer, rhythm, rytm i hur du pratar, ord, […]

Hur du blir manipulerad Läs mer »