Varför känner du dig ensam? – En Guide om ensamhet

Varför känner jag mig ensam? - Guiden om ensamhet

En guide för dig som känner dig ensam

”Vi lever i den mest tekniska sammanlänkande världen i historien men ensamheten ökar hela tiden och har fördubblats sedan 80-talet. Ensamheten är en växande epidemi.”

Joyce Vincent dog i december 2003 av vad som antogs vara en astmaattack eller av komplikationer från ett magsår.

Brev och räkningar fortsatte trilla in i brevlådan, tvn stod på och maten stod kvar i kylen. Hennes hyra var bunden till automatisk dragning och dagarna rullade på, dagar blev till veckor, veckor blev till månader och månader till år.

Det fanns ingen misstanke om att hon var död. Doften som man kan tycka någon borde ha känt blev inte uppmärksammad eftersom det fanns en sopstation utanför hennes lägenhet.

Området var ganska livligt så att hennes tv var påslagen gjorde varken till eller ifrån och hyran fortsatte komma in till hyresvärden.

Till sist tog pengarna slut och hyran kunde inte dras från hennes konto. Hyresvärden skickade kravbrev och fick till sist rätt att sparka ut henne från lägenheten.

De slog in dörren i januari 2006 vilket var två år efter att hon hade dött.

Två år! Ingen hade brytt sig om att besöka henne. Grannarna hade inte misstänkt något eller ens knackat på hennes dörr.

Ingen hade ringt, inga arbetskollegor, ingen familj eller vänner hade frågat efter henne. Hon var 36 år när hon dog.

Varför känner du dig ensam? Vad säger forskning om ensamhet?

En undersökning av BBC som gjordes på 55 000 människor runt om i världen och i alla åldrar kan avslöja lite om ensamhet. Bara en tredjedel av deltagarna i undersökningen sa att ensamhet handlade om vara vara själv.

Resterande två tredjedelar sa att ensamhet handlade mer om att man inte känner att någon förstår en och att man inte har någon “koppling” till människor eller världen runtomkring. 

Det är något som kan förklaras mer av psykologen Robert Weiss: 

Social ensamhet

Definierar han som att du känner dig ensam för att du inte har kontakt med andra människor.

Känslomässig ensamhet

Du kan känna dig ensam fastän du har kontakter med andra människor, speciellt om de inte stöttar och accepterar dig.

Enligt BBCs undersökning var det inte de äldre som kände sig mest ensamma utan det var de yngre. Ungdomar/unga vuxna mellan 16-24 år upplevde ensamhet oftare och kände det mer intensivt än de äldre åldersgrupperna.

40 % av 16-24-åringarna kände sig ofta eller väldigt ofta ensamma. Det visade sig vara en stor skillnad mot 29 % av 65-74-åringarna vilket var snarlikt med 27 % för gruppen över 75 år.

Många som kände sig ensamma hade sämre hälsa, var oftare rökare och hade mycket “vänner” på sociala medier, “vänner” som de enbart samtalade med digitalt.

De personer som sa att de var ensamma hade mindre tillit till andra människor och upplevde mer ångest, vilket kan medverka till att göra det svårare att forma relationer.

Andra studier har länkat ensamhet till 4. tidigare död, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, sämre mental hälsa, svagare immunsystem, depression och självmord.

Att känna sig ensam är enbart negativt eller?

Frivillig ensamhet – att välja att vara ensam

Att välja att vara för sig själv kan ge dig frihet, lugn, återhämtning, meningsfullhet, ”laddning av batterierna”, personlig tillväxt och tid för reflektioner. Många människor har även intressen/hobbys som de utför själva vilket kan få dem att utforska sin egen kreativitet. Att välja att vara ensam kan även ge dig en balans och en möjlighet till en bättre bild av din inre värld. 

Ofrivillig ensamhet

Enligt Peter Strang är långvarig och ofrivillig ensamhet kopplad till kronisk, lågintensiv stress. Det är ditt biologiska varningssystem som berättar för dig att du borde söka upp din flock.

Detta “varningssystem” och dess stresshormoner kan ge högt blodtryck och inflammation i kroppen som i sin tur ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, demens och även depression.

Ofrivillig ensamhet kan framkalla känslor av ångest, tomhet, hopplöshet, meningslöshet, rädsla och att du känner dig osynlig. Du kan hamna i ett tillstånd av skam, skuld och självförakt. 

Vår biologi och en oväntad mörk del av ofrivillig ensamhet

Om vi tittar in i vår biologi kan vi få en bättre förståelse för varför vi känner så starkt inför ensamhet då samarbete har hjälpt oss att överleva.

En överlevnad där vi som grupp blev fysiskt men även känslomässigt beroende av varandra. Vår styrka ligger i andra människor och i samarbete.

Därför är vår sociala och känslomässiga koppling så viktig för vår hälsa. Det har även visat sig att mycket av vår mening och vårt syfte kommer från relationer vi har med andra eller/och hur vi ser på oss själva i samhället.

Att vi vill tillhöra, känna gemenskap och mening men även ha ett syfte är en underdrift. 

Hannah Arendt, filosof och författare verksam under 1900-talet var en tysk judinna som lyckades fly från nazisterna.

Efter kriget studerade hon totalitarism, fascismens uppkomst och fall, de kommunistiska revolutionerna, Stalins, Hitlers, Mussolinis och Maos fasor – och ännu viktigare varför dessa ledare blev så populära och så snabbt bland sina anhängare trots terrorn de åberopade.

Hon sammanfattade sina studier i boken “The Origins of Totalitarianism” som har blivit en klassiker. 

The Origins of Totalitarianism”

“Loneliness, the common ground for terror, the essence of totalitarian government, the preparation of its executioners and its victims, is closely connected with uprootedness and [meaninglessness] which have been the curse of modern masses since the beginning of the industrial revolution and have become acute with the rise of the imperialism at the end of the last century and the breakdown of political institutions and social traditions in our own time.

[…]

What prepares men for totalitarian domination in the non-totalitarian world is the fact that loneliness, once a borderline experience usually suffered in certain marginal social conditions like old age, has become an everyday experience of the ever-growing masses of our century. The merciless process into which totalitarianism drives and organizes the masses looks like a suicidal escape from this reality.

[The reasoning] which “seizes you as in a vise” appears like a last support in a world where nobody is reliable and nothing can be relied upon. It is the inner coercion whose only content is the strict avoidance of contradiction that seems to confirm a man’s identity outside the relationships with others.”12

Hannah Arendt kommer fram till en häpnadsväckande slutsats. Hon hävdar att ensamhet gör människor mottagliga för det förakt och fragmentering som gör att funktionella samhällen kollapsar till extremism och våld.

Det är inte bara Hannah Arendt som skrivit om ensamhet. Peter Strang, professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet har skrivit en populärvetenskaplig bok, Att höra till.

Att höra till

“Tryggheten i att ingå i en grupp har inneburit en så kraftig överlevnadsfördel att vi för hundratusentals år sedan utvecklade starka mekanismer för att söka gemenskap och undvika ensamhet.”

“Tankarna stöds av att social exkludering aktiverar samma delar av hjärnan som fysisk smärta. För drygt tio år sedan, beskrev ett amerikanskt forskarlag ett experiment i tidskriften Science, där friska försökspersoner fått kasta en boll mellan sig i ett virtuellt spel, där en person utan att veta om att försöket var riggat successivt blev allt mer socialt exkluderad genom att få färre bollar. Försökspersonerna undersöktes fortlöpande med fMRI, som avbildar hjärnan i arbete, och forskarna kunde påvisa att den sociala uteslutningen aktiverade samma delar av hjärnan som vid ren fysisk smärta.“

“Det finns många undersökningar som visar att goda relationer är bra för hälsan, samtidigt som dåliga relationer och känslor av ensamhet har den motsatta effekten. I en metaanalys publicerad 2010 i tidskriften PLoS Medicine jämförde amerikanska forskare ensamhet med andra kända hälsofaror när det gällde risken att dö i förtid. Enligt deras analys är ofrivillig ensamhet en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet.”

“Ensamhet är så omskakande att det omedelbart påverkar våra kognitiva förmågor och vår koncentrationsförmåga.”

Peter Strangs och Hannah Arendts fynd gör motivet bakom sekter, religiösa fanatiker, konspirationsteoretiker och/eller politiska extremer tydligare.

Dessa grupperingar hjälper människor att tillhöra, hitta syfte och känna mening. Även om dessa “grupperingar” skiljer sig åt har alla en snarlik doktrin, att deras sätt är det enda sanna och följarna får en attityd av “allt eller inget”. 

Sociala medier och grupperingar

Idag kan du enkelt hitta sekter, religiösa fanatiker, konspirationsteoretiker och/eller politiska extremer via t.ex. sociala medier eller/och forum.

Där har du ett helt hav av grupperingar som t.ex. tror att jorden är platt, att det är människans fel att jorden/världen är “såhär”, att alla ska resa till himlen genom att dricka ett gift eller att vi lever vidare efter döden.

Om grupperingarna, diskussionerna och alla “räddare” eller “offer” stannar där i sina grupperingar skulle det vara toppen men det gör de inte utan dessa sekter, fanatiker, extremer och konspirationsteoretiker med deras följare känner att det är deras uppdrag att “rädda alla andra på jorden”.

Deras syfte är att omvända dig till ”sanningen”. På en middag kanske en person berättar om hur världen kommer gå under av en komet och hur alla ska bli räddade av… och att alla dessa världsliga problem är exempelvis ett folkslags fel…

Sociala medier, ensamhet och vetenskap

Sociala medier och ensamhet är ett intressant ämne och jag tänkte dyka ner i tre intressanta undersökningar. 

BMC Psychology

Människor som är online mycket och spenderar mindre tid “öga mot öga” med andra människor hamnar i depression och ensamhet.

Det är så enkelt att tiden “online” byts ut mot tiden “offline” för även om man träffas fortsätter man att vara “online” .

Med andra ord människor sitter med sina mobiler framför ögonen. I denna undersökning pratar man även om en vida utbredd “socialamediersjukdom”

Socialamediersjukdom
Socialamediersjukdom definieras enkelt som ett missbruk av sociala medier. Den kan kopplas till depression, ensamhet, narcissism, dåligt självförtroende, sömnproblem och sämre akademiska resultat. 

Cnbc
En annan studie tittade in i användandet av sociala medier och känslan av ensamhet.

Studien  kom fram till att sju av tio “tunga” användare känner sig ensamma, (53 % året innan). 51 % av de “lätta” användarna kände sig ensamma (47 % året innan).

De som använder sociala medier mer känner sig också mer ensamma. 

Frontiersin
Andra studier har även visat att sociala medier kan hjälpa då de medverkar till att människor känner sig mindre ensamma.

Denna undersökning visade att sociala medier kan öka social support, självkänsla, lycka och tillfredsställelse. 

“Sociala medier kan inte minska ensamhet men kan vara ett sätt att bygga och stärka relationer och koppling mellan folk, något som är viktigt för ett lyckligt liv.”

Summering av ensamhet och sociala medier

Ensamhet och sociala medier verkar vara kopplade till hur “mycket” eller “lite” du använder dem och/eller om du byter ut dem mot tid “offline”.

Vilket leder vidare till flera frågor:

Om någon sitter med mobilen framför sina ögon när ni pratar, tycker du att personen lyssnar? Känner du dig hörd? att personen bryr sig? Känner du, jävlar va kul att träffa dig  eller känner du tvärtom? 

Men jag lyssnar, kanske du tänker/tror där du sitter med din mobil. Du kan tro vad du vill. Vetenskapen har varit väldigt tydlig med vår hjärna och multitasking.

Multitasking leder till att ditt fokus blir splittrat och det är definitivt inte lika bra som “singelfokus”.

Kan det vara anledning till varför personen framför dig inte känner sig hörd, sedd eller som om att du bryr dig? Jag trodde meningen att träffas var att umgås öga mot öga?

Vad kan man göra åt sociala medier och ensamhet?

– Om du känner dig ensam, förslå en “mobilfri zon” hemma eller när du umgås med dina vänner.
– Planera in en mobilfri “timma” där ni enbart pratar och umgås.
– Lägg ifrån dig mobilen när du går besöker någon. Låt den ligga i jackan.
– Stäng av alla notiser.
– Skapa en tävling med dig själv och försök spendera mindre skärmtid varje dag. Gör sedan en utvärdering efter 30 dagar.

Hur överkommer du din ensamhet?

Hur överkommer du ensamhet?
Hur överkommer du ensamhet?

Här kommer en miljonkronorsfråga. En fråga som du kanske har väntat på under hela artikeln. Frågan är: Hur överkommer jag ensamhet? 

“Vässa” dina sociala färdigheter

Vi alla har olika sociala färdigheter. Sociala färdigheter som är färgade av vår uppväxt. Innan du börjar skylla på något eller någon, fråga dig själv:

Hur kan jag bli bättre på det sociala? Kan jag gå en kurs? lära mig prata inför en grupp? Kan jag gå med i en grupp? Ska jag bli bättre på att fråga och lyssna? Ska jag bara lägg undan den förbannade mobilen när jag är bland folk eller är det en kombination av allt detta?  

Hitta en grupp och känn dig mindre ensam

Ta första steget till kontakt med andra människor. Ett sätt är att gå med i en grupp.
Att delta i en grupp har visat sig vara bättre mot ensamhet än att umgås en och en.

Ensamhet verkar vara drivet av grupptillhörighet, att du har din “flock” d.v.s. din grupp. En grupp som samlas kring exempelvis en hobby.

Om du inte har några hobbys, kan du prova på något nytt?

Fundera ut ett sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, exempelvis basket, fotboll, kortspel, schack, kampsport, dans, målning eller att tala inför en grupp.

Stötta andra 

Sociala medier handlar mycket om “mig” och ensamhet? Vad skulle hända om du bytte fokus? Fråga dig själv, hur kan jag hjälpa denna person? Hur kan jag få personen att må bättre? Vad skulle du kunna göra idag för någon annan?

Människor vill ha människor runt omkring sig och som får dem att må bra. Istället för att fokusera på dig själv, byt fokus.

Kan du ta ett frivilligt jobb på en hjälporganisation en gång i veckan eller varannan? Kan du hjälpa till att dela ut mat till hemlösa?

Hitta lycka i din frivilliga ensamhet 

Hitta en tillfredsställelse i din ensamhet. Börja utforska intressen/hobbys som du kan göra själv. Vald ensamhet kan ge dig frihet, lugn, återhämtning, meningsfullhet, ”laddning av batterierna”, personlig tillväxt och tid för reflektion.

Ensamheten hjälper dig även med balans och ger dig en möjlighet till att få en bättre bild av din inre värld.  

Om du är ensam, prova något annat 

Vardagen rullar på och vi “kör på” i samma hjulspår. Hjulspår som skapas utifrån val, val som under tid blir till vanor, vanor som blir oss.

Istället för att köra på i samma hjulspår, fråga dig själv: Vad tror du kommer att hända om du fortsätter på samma sätt som förut, fastän du känner dig ensam? Kommer du att känna dig mer eller mindre ensam?

* Det kanske är dina tankar om ensamhet och dina förväntningar som gör dig ensam?
* Det handlar om att bli medveten om dina val och beteenden. Istället för att skicka meddelanden, ring eller träffa personen öga mot öga.* Du måste även våga prova något “nytt” eller “annorlunda”. Prova dela med dig av dina känslor till någon du litar på.
* Du måste våga ha “fel” d.v.s. fortsätta prova på nya saker. Prova att gå på en gruppaktivitet som yoga, målning, tala inför grupp eller vad fan som helst!

Vad tyckte du om inlägget? kommentera gärna

källor

https://en.wikipedia.org/wiki/Joyce_Vincent

https://books.google.com.au/books/about/Loneliness_the_Experience_of_Emotional_a.html?id=KuibQgAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.au/books/about/Loneliness_the_Experience_of_Emotional_a.html?id=KuibQgAACAAJ&redir_esc=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25910392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21044327
https://www.researchgate.net/publication/8930743_Popularity_Friendship_Quantity_and_Friendship_Quality_Interactive_Influences_on_Children’s_Loneliness_and_Depression
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0044118X03261435

https://www.webmd.com/balance/news/20180504/loneliness-rivals-obesity-smoking-as-health-risk
https://www.1177.se/Vasternorrland/liv–halsa/psykisk-halsa/ensamhet-skadar-var-halsa/
https://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa

https://www.uow.edu.au/media/2020/does-social-media-make-us-more-or-less-lonely-depends-on-how-you-use-it.php


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.