Hur kan vi veta så lite om den värld vi lever i?

Hur kan vi veta så lite om den värld vi lever i?

Kommentera