13 tecken på att någon är en narcissist

Tretton tecken på narcissism – Så känner du igen en narcissist

Myten om Narcissus och Echo Narcissism härstammar från grekisk mytologi och Narcissus är det ursprungliga begreppet. Det betyder en fixering med sig själv och ens fysiska utseende eller allmänna uppfattning. Det finns flera versioner av myten om Narcissus, en klassisk version är Ovid, det är berättelsen om Echo och Narcissus. Narcissus var en jägare, som […]

Tretton tecken på narcissism – Så känner du igen en narcissist Läs mer »