1

Tretton tecken på narcissism – Så känner du igen en narcissist

13 tecken på att någon är en narcissist

Tretton tecken på narcissism – Så känner du igen en narcissist Narcissism härstammar från grekisk mytologi och Narcissus är det ursprungliga begreppet. Det betyder en fixering med sig själv och ens fysiska utseende eller allmänna uppfattning. Det finns flera versioner av myten om Narcissus, en klassisk version är Ovid, det är berättelsen om Echo och Narcissus. Myten om Narcissus och Echo Narcissus var en jägare, som älskade allt som var vackert, även sitt eget utseende och han föraktade dem som föll för honom. En dag gick han ut i skogen, då såg Echo honom, blev blixtförälskad och följde efter honom. …