För dig som vill börja skriva, men som inte kommer igång

399 kr

Beskrivning

Skrivkursen: ”För dig som vill börja skriva, men som inte kommer igång” och tillgång till Facebook gruppen

Lektion 1 – Mindset

-En plats där du skriver

-Vilka verktyg/program du kan använda

-Bryt ned boken

-Hur du hanterar din kritiker

-Writer’s block

-Ge inte upp

-Tips för ditt skrivande

-Vilken berättarform?

-Fyll i berättelsen med konflikter, spänning och friktion

-Använd riktiga berättelsen utifrån ditt liv eller andras

-Om du är uttråkad av att läsa den… då kommer din läsare vara det

-Gör en “outline”

-Efterforskning

-Berättelsen kan även utveckla sig själv

Lektion 2 – Olika sätt att skriva

-Fiktion & självupplevt

-Beskrivningar av känslor

-Du kan skriva hur dina karaktärer känner genom att…

-Hur kommer jag på karaktärer?

-Hur skriver jag en storyn?

-Hur skriver jag så läsaren vill läsa?

-Fakta

-En struktur på fakta

-Hur blir jag bättre på att skriva?

Lektion 3 – Layout på boken

-Framsida

-Titel

-Introduktion

-Kapitel

-Text

-Design

-Baksida

-Bokrygg

Lektion 4 – Redigering av text

Jag redigerar och förklarar

 

Lektion 5 – manuset är klart, vad gör jag?

-Förlag

-Egenutgivning

-Korrekturläsare

-Fördelar/nackdelar

Lektion 6 – kreativitet och flow