Motivation

Motivation

 

motivation

 

 

Vad är motivation?

Vi måste hittat vårat eget motiv för att agera.
Det vi letar efter är vårat “varför” vi ska agera.

För att utveckla ett motiv för att agera filtrera våran hjärna igenom våra tankar,känslor och erfarenheter med eller utan vårat vetande.
Där efter väljer den ut om vi har en tillräckligt stark anledning att agera eller inte.

Beroende på hur motiverad du är har med din mentala klarhet och åtagande att göra.

Så du väger av medvetet eller omedvetet om du ska agera eller inte

Det är därför moderna av motivation är val

Vår hjärna väljer en anledning att agera och antingen håller den fast vid det eller inte, det är då vi känner en hög motivation eller låg.

Så om vi vill ha mer motivation i livet, måste vi få mer klarhet i våra val och hålla fast vid dem hårdare.

 

Olika typer av motivation

Yttre drivkrafter

De flesta motiv hos människan är inte baserade på inre drivkrafter, vi motiveras till stor del av yttre drivkrafter. Detta sker speciellt efter barndomen då människan påförs sociala krav, roller och ansvar för uppgifter som ej är drivna av inre motiv.
Ett exempel kan klargöra vad yttre motivation är. En student som studerar för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden är motiverade av yttre drivkrafter.

Om syftet med studierna inte är att gynna karriären utan endast för självändamålet och det ger tillfredställelse för studenten, då är det istället inre motivation. Med andra ord är syftet bakom motivet avgörande om det hänför sig till inre- eller yttre motivation

Yttre motivationsfaktorer däremot kan te sig i former av pengar, tillgångar och berömmelse

Inre drivkrafter

Det finns flera definitioner på inre drivkrafter. En definition som jag anser speglar teorin bra är följande
Motiv som drivs av inre drivkrafter karakteriseras av att de är valda av egen fri vilja på grund av ett eget intresse för sakens skull och inte av någon annan anledning.
De inre drivkrafterna kan variera från person till person.

Nyfikenhet är ett klassiskt exempel på en inre drivkraft. Människor är inte nyfikna för att uppfylla ett annat motiv utan det är med andra ord inget medel till ett annat slutmål. Det sker ingen form av belöning av att vara nyfiken förutom motivet självt.

Känslan av personlig utveckling, självförverkligande och nyfikenhet är exempel på inre motivationsfaktorer.

Med andra ord är syftet bakom motivet avgörande om det hänför sig till inre- eller yttre motivation.

 

Skapa motivation genom ambition och förväntad.

Ambition är valet att vara, ha, göra eller uppleva något större i våra liv.
Så fort vi vill ha något större för oss själva, bli en motivation utlöst.

Vill vi ha ett bättre jobb?
ett bättre hem?
ett bättre äktenskap?
en bättre kropp?
ett bättre liv?

Från en sådan önskan väcker vi  energi och motivation. Desto högre önskan, desto högre känslan av motivation känner vi.

Så första steget är att gå inom dig och fråga:
Vad vill jag för mig själv?
Vilka nya mål skulle vara meningsfullt för mig?
Vad är jag upphetsad om att lära eller ge?
Vad stort äventyr kan jag drömmer om?

Men det finns mer, många människor vill ha något bättre för sig själva deras ambition är levande och väl,med det känner sig inte super motiverade.

Varför? eftersom dem inte har hoppet om att det är möjligt.
De saknar den tron att deras drömmar är möjliga och att de kan uppnå dem.

Tänk en tjejen som vill bli en professionell fighter.
För att lyckas, vet hon att hon inte kan bara säga till sig själv: ”Jag hoppas att jag får tillräckligt bra form 1 dag för att tävla. Istället klargör hon varför hon har denna ambition, och hon berättar för sig själv att hon kommer göra sit bästa för att lyckas
Hon visualiserar själv att vinna.

Hon skapar motivation genom att göra valet att börja.
Hon börjar träna och gör det till ett måste för hon ser sin ambition och hon har tron att hon kommer lyckas.
Föreställ dig att vara en entreprenör som vill starta ett företag men aldrig lämnar sitt jobb eftersom han inte tror att han kan göra det på egen hand.

Så låter fokusera våra sinnen på att se våra drömmar bli sanna och se oss uppleva dem.

Att upprätthålla motivationen

Hoppas inte på motivation: Skapa det genom val av en ambition/dröm och sedan agera

Vi måste fokusera, Ge våra ambitioner konsekvent mental uppmärksamhet, hålla våra drömmar vid liv och hålla vårat momentum uppe. Detta kan vara så lätt som att ge översyn på våra mål varje dag, journalföring om vår önskan varje natt, visualisera vad vi vill och schemalägga vårt nästa steg.

Den verkliga undergång för många människor är inte att de är omotiverade,  det är helt enkelt distraherade.

Det kan vara att världen inte ger dig vad du vill på grund av din brist på fokus gör det oklart vad du begär.

När vi låter vår uppmärksamhet att glida ifrån våra drömmar och in i ett stort hav av omedvetenhet, släpas vår motivation med.
Så låt oss hålla våra sinnen på våra motiv.
Vi ska aldrig frukta en besatthet för att uppnå ett fantastiskt liv.

Det ironiska är att om du gav dina drömmar mer ansträngning, skulle du vara mer motiverad.

Om motivationen dör , är det inte för att våra drömmar dog, det är för att vi aldrig började eller upprätthålla någon verklig ansträngning.
Utan att ta steg framåt, får vi aldrig känna lyckan med framsteg och snart är energin borta och i nästan alla fall slutar vi.

Så låt oss komma ihåg att ingenting tänder motivationens brand mer än agera och det resulterar i  momentumet som sedan blir självförverkligande.

Höj din motivation till en ny nivå med attityd och miljö.

Motiverade och öppesinnad människor är positiva och oftast entusiastiska över sina mål och sina liv.
Vem vi interagerar med har mycket med vår attityd att göra och därmed vår motivation.

Tyvärr får många människor sin motivation att dämpas av deras sociala liv som i sin tur begränsar dem själva.

Det är  svårt om inte omöjligt att vara starkt motiverad när du är omgiven av pessimister och idioter eller lever på gatorna och i kaos som skapats av drama queens eller dig själv.

Vi bör skapa distans mellan oss och dem med dåliga attityder, för deras energi är smittsam och korrumperande.

Så här är det hemliga receptet för motivation

Välj en ambition sedan med full kraft tro att det är möjligt och att du kan få det att hända. Ge ständig uppmärksamhet och engagerade försök att nå dina drömmar och din motivation kommer viga sig själv.
Demonstrera en positiv inställning när du strävar efter dina mål och skapa en stödjande omgivning runt omkring dig som bostar dig och din motivation.

En sista poäng som många glömmer.
Att röra sig ifrån smärta är två gånger så motiverande än att röra sig emot något man vill ha.


”Om du tystar sinnet kommer hjärtat tala”

Vill du hitta din egen väg?