90% av alla vår kommunikation är icke verbal?Right? BULLSHIT!!!

90% av alla vår kommunikation är icke verbal?Right? BULLSHIT!!!

Nu blir jag tvungen att sätta ett stopp för detta vansinne.
Jag har själv trott på det här hela mitt liv och läst det i många böcker, tidningar, artiklar och hört föreläsare prata om det, folk som ska vara ”kommunikationsexperter”. De har sagt att 90% + av vår kommunikation är icke verbal kommunikation. Det här är var något jag trodde på tills jag gick till botten med det igår. Varför gick jag till botten med det? jo för det ska vara en del ur min kommande bok.
Jag kan absolut inte bara skriva utan ifrågasätta detta och det är jag evigt tacksam över.

Vart kommer det ifrån ? vi börjar med Albert Mehrabian, född 1939, är en iransk-amerikansk professor, för närvarande professor emeritus i psykologi vid UCLA i USA. Han är mest känd för att ha funnit att det var tre viktiga delar i öga mot öga-kommunikation för att förmedla känslor:

  • ord (7%)
  • betoning och tonläge (38%)
  • ansiktsuttryck (55%)


Mehrabian gjorde en undersökning där han lät människor stå framför en publik studenter och uttala enstaka ord så som ”kärlek” i olika tonval och med olika uttryck.  Var fick publiken ledtrådarna för den verkliga avsikten bakom orden? Det var inte fråga om ord alls, utan snarare talarens avsikt. 
När han frågade publiken svarade det att de avkodade avsikten bakom talarens ord från visuella ledtrådar 55% av tiden, och från tonfall 38% av tiden. Endast 7% av tiden gjorde publiken gå till faktiska ord.

Please note that this and other equations regarding relative importance of verbal and nonverbal messages were derived from experiments dealing with communications of feelings and attitudes (i.e., like-dislike). Unless a communicator is talking about their feelings or attitudes, these equations are not applicable” –  Albert Mehrabian

Vad var meningen med allt detta?

Mehrabians arbete handlade om vad han kallade ”tysta budskap” – hur människor kommunicerar underförstått med sina känslor och attityder. 
Hans stora insikt, vänta på det: Det var att när ord och icke-verbala budskap var i konflikt som folk trodde på icke-verbala varje gång. 

Till exempel 

kroppspårk  Make frågar, ”Är du fortfarande arg på mig?”, Och sambon svarar ”Nej”, med korslagda armar och en arg ton, bara en idiot inser att i detta fall betyder nej, ja .

Hur kunde en undersökning som är tydlig om man läser allt göra så helt plötsligt att det gällde all kommunikation ?
Det spelar ingen roll. Nästa gång någon påstår det här kommer jag första fråga vart de fått informationen, för att sedan fråga om de läst undersökning.
Även utmana dem i en övning.
Om jag skriver ner hundra tio meningar och försöker kommunicera mitt innehåll med hjälp av enbart toner och gester,  borde de med lätthet kunna förstå mer än 90 meningarna då.
Eventuellt att de ska titta på ett ”TED TALK” utan ljud för att sammanfatta 90% av innehållet till mig.

Källor:

http://www.kaaj.com/psych/smorder.html   <- Alberts Mehrabians hemsida
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian
http://wh.agh.edu.pl/other/materialy/672_2014_05_05_12_05_16_When-Cultures-Collide-libre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7dboA8cag1M
http://www.iojt-dc2013.org/~/media/Microsites/Files/IOJT/11042013-Albert-Mehrabian-Communication-Studies.ashx
http://www.bdrp.nl/documenten/mehrabian_oestreich.pdf
http://www.businessballs.com/mehrabiancommunications.htm
http://changingminds.org/explanations/behaviors/body_language/mehrabian.htm
http://www.speakingaboutpresenting.com/presentation-myths/mehrabian-nonverbal-communication-research/
http://www.vivatraining.com.au/media/Articles/Debunking%20the%20Body%20Language%20Myth.pdf
http://www.mindyourlife.de/ebooks/nonverbal-communication/
MEHRABIAN, Albert / FERRIS, Susan R. (1967): Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels. In: Journal of Consulting Psychology 31 (3), 248-252.
MEHRABIAN, Albert / WIENER, Morton (1967): Decoding of Inconsistent Communications. In: Journal of Personality and Social Psychology 6 (1), 109-114.
MEHRABIAN, Albert (1981): Silent Messages, 2nd Ed., Belmont, Calif: Wadsworth.
http://www.mindyourlife.de/ebooks/nonverbal-communication/
http://publicwords.com/debunking-the-debunkers-the-mehrabian-myth-explained-correctly/