Hur får du mer inflytande?

Hur får du mer inflytande?

1.Lev ett liv av Integritet .

Integritet är ett begrepp som innebär frihet från (och/eller avsaknad av) självmotsägelser i handlingar, värderingar, metoder, principer, förväntningar och så vidare. Inom etiken handlar det om ärlighet och sanningshalt.

 

2.Visa alltid en ”positiv mental inställning”.

En ”positiv mental inställning” definer ”Success Through a Positive Mental Attitude” definierar positiv mental inställning som innefattande ”de” egenskaper symboliseras av sådana ord som tro, integritet, hopp, optimism, mod, initiativförmåga, generositet, tolerans, takt, vänlighet och sunt förnuft

 

3.Bli mer intresserad av andra människors intressen än dina egna.

Fråga, visa intresse och var genuint nyfiken.

4.Nöj dig inte med något annat än perfektion.

HINT från mig. Perfektion ? absolut vi kan sträva efter det samtidigt som vi aldrig kommer uppnå det.
Det är en fin balansgång vi måste gå, från att inte vara för hård och börja ”mobba oss själva” till att alltid ha strävan efter att bli bättre med kunskapen om att perfektion är omöjligt.

Människor dras till perfektion. Det finns tre val att leva livet. dåligt , okej, perfektion.
Människor blir attraherade av perfektion, de vill uppnå det själva.

Utseende – Hur du klär, hur du ser ut, hur din hygien är. Gör ditt bästa med vad du har.

Känslomässig hälsa – Du måste hantera dina känslor på ett bra sätt. T.ex. Ta ledigt, prata av dig, ta handom dina känslor

Intellektuell kunskap – Börja läsa och utmana ditt tänkande. Lär dig älska processen att lära dig.

Spirituell – Du behöver inte vara hysteriskt. Det handlar mera om att du ska vara i frid med dig själv.

Relationer – Affärsmässiga relationer är viktiga. Vänner och familj är mer viktigt än något annat. Din familj kan älska dig tillbaka men inte jobbet.  Affärsmän avslutar ofta sina relationer med vänner, spendera alltid tid med vänner.

Finansiell framgång – Du kan få inflytande att tjäna pengar och ge bort pengar.

Ge bort pengar – Desto mer du ger bort desto mer inflytande får du.

Håll dig alltid till din Integritet, Visa alltid en positiv attityd, Bli mer intresserad av andra människors intressen än dina egna, Nöj dig inte med något annat än perfektion. 

Perfektion är något vi tränar även genom de minsta detaljerna.

– The Art of Influence: Persuading Others Begins With You –  Chris Widener

Registrera under för att få tillgång till ännu mera tips inom inflytande och förhandling