Din Ultimata Guide Till Content & Content Marketing

Innan du startar kameran, vässar pennan eller harklar dig för att starta inspelningen… Är det en klar fördel om du förstår vad löjligt bra content är.

Iden till inlägget föddes efter att jag sett en av det så kallade “content experterna” i Sverige hålla ett föredrag.

Jag tyckte att personen i fråga gav väldigt lite förslag på content, konkreta modeller, tips och mina frågor…Undveks genom att svara generellt likt en politiker.

Personen i fråga gjorde ämnet content ännu mer luddigt och oklart.

I detta inlägg har jag gjort mitt bästa för att minimera ludd, oklarheter och hokus pokus. Även ge så mycket konkreta tips, verktyg och idéer som möjligt.

I inlägg kommer jag att gå igenom: 

 • Vad är content och hur skapar du löjligt bra content?
 • Vad är viktigast i content marketing 
 • Förundersökning av content
 • Ideer till content, skapande, val av plattfrom och media
 • Olika modeller för content med exempel
 • Hur du skriver rubriker för ditt content
 • Fördelar och ditt content
 • Att återanvända content
 • Hur du vet om ditt content funkar
 • Hur du skapar bättre content
 • Olika contentmallar
 • En contentplan

Dessa metoder, tipsen och idéer är inget som jag kommit på. Utan jag har studerat smartare människor som Gary Vaynerchuk, Frank Kern, Russell Brandsson, Dan Kennedy, Andy Frisella, Tim Denning, Mark Manson och Chris do.

Informationen är något som jag själv använt/använder mig av. Inte bara för min egen vinning utan jag har även provat det på andra företag i olika industrier.

Resultaten har varit detsamma, de funkar. 

Vad är content marketing och hur skapar du löjligt bra content?

Att skapa löjligt bra content fungerar på ett snarlikt sätt som du gör affärer idag/som du behåller vänner/skapar nya relationer.

Det handlar om att du som person levererar något form av värde till en eller flera personer.

Men vad är värde?

I matematik är värde det tal som fås när uttrycket beräknas. Inom ekonomi finns “egenvärdesteorin”, vilket säger att en vara eller tjänst har ett inneboende värde.

Värde i filosofin är snarlikt “egenvärdesteroin”, vilket bygger på att ett ting, förhållande eller egenskap har ett värde i sig.

”Instrumentellt värde” betyder att det har ett värde i kraft av de effekter som det ger upphov till.

En ”värdering” inom sociologin är ett typ av värde. Värderingen indikerar i vilken grad något är bra eller dåligt.

Vi har även ”bytesvärdet” vilket refererar till priset som kunden behöver betala för produkten och är den monetära uppoffringen för en produkt när köpet äger rum.

”Användbarhetsvärdet” innebär att ett värde på en produkt kan uppfattas olika beroende på betraktaren. Det uppfattade värdet hos en produkt beror på konsumentens förväntningar, behov, unika upplevelse, vilja och önskan.

Värde är något som vi uppfattar om föremål, människor, handlingar, idéer och världen.

Poängen är att ditt content måste skapa något form av värde till dina nuvarande eller potentiella kunder. Något dom tycker är värdefullt och inte DU. Vilket är stor skillnad.

Och när du skapar något som dom tycker är värdefullt och delar bygger du tillit, “godwill”, relation och framstår som en expert.

Men hur vet du vad som är värdefullt för dina nuvarande och potentiella kunder?

Ditt content måste skapa något form av värde till dina nuvarande eller potentiella kunder. Något dom tycker är värdefullt och inte DU. Vilket är stor skillnad.

Vad är viktigast i Content marketing?

Förundersökning av content

Förundersökning av värde till ditt content

Hur ska du någonsin fånga dina potentiella och/eller nuvarande kunders uppmärksamhet i denna add, adhd, drama fyllda, bekräftelsesökande och obegränsade värld utan att veta vem du pratar till och vilket värde du ska ge? Det går inte … det är helt omöjligt. Det är ogenomförbart… 

Hur du tar reda på vem och vad som är värdefullt. Du gör det enklast genom en förundersökning.
Tre tips under förundersökningen, anteckna så mycket som möjligt, LYSSNA och fråga.  

Några idéer på vart du kan börja din förundersökning av vem och värde

Dina nuvarande/potentiella kunder
Prata med dina nuvarande kunder (Om du inte har kunder, sök runt i Facebook grupper/forum/bloggar/andra nätverk och titta vad dina potentiella kunder pratar om, deras problem, smärta och vad dom vill uppnå.)

Några frågor som du kan ställa till nuvarande kunder:

 • Vad är deras rädsla
 • Vad är det dom söker/mål
 • Vilka svar googlar dom
 • Vad var/är deras största utmaning
 • Vad behöver dom veta mer om
 • Vart sitter dom “fast”
 • Vad var deras största utmaning i början
 • Vilket typ av content dom vill se dig skapa
 • Vad deras vanligaste frågor/problem är (hint här har du början på content)
 • Vilken plattform de är på
 • Hur det skulle vilja konsumera ditt content (video, ljud, bild, text)

Använd Googles verktyg
Google har flera verktyg du kan nyttja och analysera genom.

 • Sökordsplaneranren
  Googles sökordsförslag/relaterade sökfraser
 • Google serch console
  Om du har installerat Google serch console, ger det dig information om vad dina nuvarande besökare kommer ifrån
 • Google analytics
  Hjälper dig att få mer förståelse för beteendet av dina kunder på din hemsida
 • Google trends
  Ger dig en potentiell möjlighet att spionera på trender… 

Frågar dig själv
Är det något problem som du vet att en potentiell kund har/haft som du skulle kunna hjälpa dom med?

Idéer till ditt content, val av plattform och media

Idéer till ditt content, val av plattform och Media

När du fått mer klarhet i vem och vilket värde du ska skapa, måste du välja plattform och media (video, ljud eller text.) Och jag kan inte säga att du ska skapa videos/text/podcast/infografer/bilder eller allt. Utan det är något du måste bestämma själv.

Hur du kan avgöra det är: 

Din personlighet

 • Vad du gillar att göra/inte gillar
 • Vad du skulle kunna tänka dig att göra
 • Vad du är bra på/inte bra på
 • Dina styrkor/svagheter
 • Vill du lära dig?
 • Är du bekväm på video? Är det något du tror du skulle kunna bli?
 • Är du bra på att skriva? Prata?
 • Intressen?

Resurser som tid och pengar

 • Hur mycket tid har du? Har du tid att lära dig?
 • Eller ska du bara ”leja” ut allt? Har du tid/pengar att ”leja” ut det? 

Erfarenhet

 • Har du någon erfarenhet framför kameran?
 • Har du någon med att skriva eller lära ut?
 • Har du egna erfarenheter du kan dela?

Resurser som utrustning

 • Har du tillgång till foto/film utrustning?
 • Känner du någon fotograf?  Har du någon som är medieansvarig?

Dina nuvarande och potentiella kunder

 • Vart finns dina kunder enligt tex svenskar och internet?
 • Vilken plattform?
 • Om du vet vilken plattform, vilket typ av content passar bäst till den plattformen? Är det videos? Korta videos? Långa? Är det text? Text och bild? Eller en variation?

Val av plattform och ditt content

Under hittar du två bilder av svenskarna och deras beteende på sociala medier. Det är enbart två bilder från ”svenskarna och internet 2022. 

Svenskarna och internet 2022
Svenskarna och internet 2022

Att skapa content och content marketing exempel

Nu kan vi äntligen börja titta in i hur du skapar content. Vi kommer att gå igenom, olika modeller för content med exempel, hur du skriver rubriker för ditt content, fördelar och ditt content, hur du återanvänder content, hur du vet om ditt content funkar, hur du skapar bättre content, contentmallar och sist men inte minst, en contentplan.

AIDA(S) modellen

AIDAS är en term som används i reklambranschen. Tanken med formeln i content är att kunden skall följa de fem stegen i processen: först se ditt content, därefter skapa ett intresse, sedan en längtan/lust och det ska få kunden att agera. Det sista ”S”et i

(AIDAS) har man på senare tid lagt till och det står för satisfaction – tillfredsställelse för kunden.

AIDAS

A – Attention (uppmärksamhet)

I – Interest (intresse)

D – Desire (önskan)

A – Action (handling)

S – Satisfaction (tillfredsställelse)

Hur AIDAS funkar i ditt content

A : Attention (uppmärksamhet)
1. Ha en tydlig bild av marknaden (Vem din kund är)
2. Skapa content som pratar till den specifika kunden (rubrik, text, bild eller/och video som är efter deras djupa motiv och psykologiska landskap)
3. Visa ditt content på rätt ställe

I: Interest (intresse)
Om du gör A rätt, kommer du att väcka ett intresse från den potentiella kunden

D: Desire (önskan)
Vad är bästa sättet att sälja något? Att visa att du kan hjälpa dom, genom att hjälpa dom först. Så “ge” dom något av värde som tar dom ett steg närmare sin önskan.

A : Action (handling)
Be dom att lämna telefonnummer/adress/ladda ned/prenumerera för att skapa en mikrokonvetering (som vi kommer prata om senare)

S: Satisfaction (tillfredsställelse)
Om du gjort allt rätt, kommer det att bli/vara nöjda och förhoppningsvis dela med sig genom kommentera, dela eller tagga. Kanske till och med köpa?

Exempel
https://www.instagram.com/p/CjRoibwrtxQ/
https://www.instagram.com/p/CjtpxCBv6HM/
https://www.instagram.com/p/CjjYNtgvIMp/

“Trebensmodellen” 

Det här är en modell som jag namngivet själv och knutit ihop. Varför jag valt att använda ett specifikt bolag som förslag, är för att jag hjälper dom med deras content.  

1.Utbilda

Skapa content där du lär dina nuvarande och potentiella kunder något om din  industri/produkter/tjänster

Om du säljer bildelar:

“10 saker du ska tänka på innan du köper en begagnad bil.”

“Undvik dessa onödiga misstag när du byter oljefilter”

“Hur du byter oljefilter enklast och snabbast”

Om du säljer blommor:

“10 presenter som passar till dina blommor”

“Hur du väljer blommor till ditt bröllop”

“Undvik dessa misstag när du köper blommor till din älskade” 

Exempel

https://www.facebook.com/ferritasweden/videos/569833614455581/ https://www.facebook.com/ferritasweden/videos/3442503006073852  https://www.facebook.com/watch/?v=438983624803609

Om vi någonsin ska lyckas bygga relationer och kunna sälja något måste tillit finnas.

2: Tillit

Om vi någonsin ska lyckas bygga relationer och kunna sälja något måste tillit finnas. Under är tre enkla sätt att skapa tillit 

*Låt dina nuvarande och gamla kunder sälja in er. Låt dom berätta hur bra du är.
*Visa resultat som dina kunder fått/får
*Hjälpa någon på riktigt (kan du dela något, som faktiskt hjälper potentiella och nuvarande kunder?)

Exempel

https://www.facebook.com/ferritasweden/videos/7870162446388785/ https://www.facebook.com/ferritasweden/videos/3289364124685481/  https://www.facebook.com/ferritasweden/videos/386456647011558

3: Underhållning

Mängden är på sociala medier för att… Inte för att klicka därifrån. Inte för att dom bryr sig om dig. Inte för att bli sålda. Utan dom är där för att bli underhållna. Så skapa något form av underhållning. Få folk att skratta/gör något enkelt för att det ska engagera sig. 

Exempel

https://www.facebook.com/ferritasweden/videos/1231494860938531/ https://www.facebook.com/ferritasweden/videos/393390909436909/ https://www.facebook.com/ferritasweden/videos/388631116429039

"Människan två gånger mer motiverad att röra sig ifrån smärta än mot något det vill så därför är formeln magiskt."

PKL – Problem, känslor och Lösning

PKL är kraftfull eftersom problem och smärta kan locka ännu mer uppmärksamhet än fördelar. Då människor vill undvika smärta, krångel, risker, glitches och problem. Och enligt psykologer är människan två gånger mer motiverad att röra sig ifrån smärta än mot något det vill så därför är formeln magiskt.

Hur fungerar PAL-formeln?
Beskriver ett problem som dina potentiella och nuvarande kunder kan känna igen sig i, ett problem som rör upp känslor och sedan erbjuder du din lösning.

1. Problem och aktivering av känslor

Problem = Min hemsida konverterar varken leads eller kunder.

Aktivering av känslor = Stefans hemsida hade besök men väldigt få konverterade till leads och kunder. Och det spelade ingen roll hur mycket han annonserade för, då konteringen var så pass låg att sidan ”blödde pengar”. Stefan fortsatte att förlora potentiella leads och kunder till sina konkurrenter medans intäkterna sjönk varje månad. Det gjorde så att Stefan kände onödigt mycket stress, ångest och frustration. Stress, ångest och frustration som förpestade mycket av hans vardag och ”vanliga liv”. Det fick han att må sämre.

2.Lösning
Copycat erbjuder dig färdiga mallar av högt konverterande landsidor utan kodning och strul. Plus att du får tips på hur du ska formulera din text för att den ska konvertera dina leads till kunder. Så gör som hundratals idag och använd våra färdiga mallar, lär dig formulera dina texter för att dominera din nische. PS.. Vissa av våra klienter har ökat sin konvertering till 20,30 och till och med 40%. 

Din rubrik

Människor har alltid valt vad de vill läsa, lyssna och titta på.

En stor skillnad är att idag är det mesta digitalt och vi har mer val.

Men för att göra det enkelt, tänk dig en tidning.

Rubrikerna delar av tidningar som olika personer läser. Vissa läser finansiella delen, andra politiska, samhälle, sport osv. 

Vad tror du skulle hända om personen som vill läsa om sport, slår upp sport sidan och ser politik? Det flesta personer skulle troligtvis bli förvånade, sedan sura, känna sig “rånade” på tid och irriterade.

Vilket betyder att din rubrik inte ska vara missvisande. Den ska vara träffsäker.  

En rubrik kan vara som magi, få uppmärksamhet, engagemang och göra så att produkterna eller din tjänst säljer som smör i solsken. En annan? Ingen bryr sig.  

Så även om du är den bästa säljaren i världen, skulle du inte ha en chans, om ingen lyssnade.

Om någon ska lyssna dvs engagera sig i ditt content måste du fånga uppmärksamhet. För att lyckas fånga det krävs en BRA rubrik.

Att skriva generella/ospecefika rubriker kan göra så att den potentiella kunden som du egentligen vill “fånga” inte bryr sig.

Vem är rubriken för?

Om du skriver generell/ospecefik rubriker för att du vill ”gå viralt” kanske du lockar massan.

Men fråga dig själv, vad gör det, om det inte är dina kunder? Eller om det inte engagerar sig? Om ingen ens klickar vidare? Eller om en person som trodde att det var “sport delen” av tidningen kommer in på politik? Det ger motsatt effekt.

En annan faktor är att om du skriver generella/ospecefika rubriker så bryr sig inte den potentiella kunden, som du egentligen vill ”fånga”.

Personen i fråga som kanske hade engagerat sig och blivit en kund, skiter i det eftersom den inte förstå, bryr sig eller ser ditt content. Utan den tittar vidare på kattvideos eller läser horoskop. 

Så allt ditt content börjar med en rubrik.. Men vad är en bra rubrik?

Det finns egentligen bara två typer av rubriker

Ett: Positivt

Förmedla något positivt som tex en fördel. Vad personen ”får, vinner eller sparar” om den engagerar sig i ditt content. Vad de “vinner”, “får” eller “sparar” har oftast med personens mentala, fysiska, finansiella, sociala, känslomässiga eller spirituella stimulation att göra.

Två: Negativ

Påpeka hur personen kan undvika/minska risk, oro, förlust, misstag, att skämma ut sig eller något annat obehagligt genom ditt content. Ditt content hjälper personen att minska/undvika rädsla för fattigdom, sjukdom, olycka, obehag, uttråkan, att förlora “business”, socialt värde eller en avancemang i livet.

Förslag på rubriker

Situations fokuserad rubrik
Om [Specifik situation händer, då kanske din värsta mardröm är sann]
Exempel: ”Om du upplever smärta i ländryggen kanske du måste operera dig”

Handlings fokuserad rubrik
Vad du ska göra [specifik situation som händer]
Exempel: ”Vad du ska göra om du märker att din fru tittar på en annan man”

Kundfokuserad
10 misstag som [kund beskrivning] gör [i en situation] och hur du undvika dem Exempel:”10 misstag kreatörer gör vid skapande av content och hur du kan undvika dem”

Magi
Hur du [problemet] till [slutreslutatet/lösningen]
Exempel: Hur du går ned i vikt genom att äta mer

Hund visslaren
[Super relevant rubrik till en nischad målgrupp]
Example; ”Läs den här boken om du vill lära dig ta ett perfekta foto med en smartphone”

Metod fokuserad
Varför [något som är självklart inte funkar] och vad du ska göra åt det
Exempel: ”Varför din nätdejting inte funkar och vad du ska göra åt det”

Fokuserad på resultatet
Hur du får [resultat][snabbt][utan risk]
Exempel: ”Gå ned 5 kilo bukfett på 10 dagar och om det inte funkar får du pengarna tillbaka”

Fokuserad på smärtan
Hur du undviker/eliminerar [smärtan][utan mer smärta]
Exempel: ”Hur du blir av med tandvärk utan att gå till tandläkaren”

Dödssynderna funkar även bra som rubriker och måla fram fördelar Högmod/stolthet – var fantastiskt
Avund – Vara bättre än…
Vrede – Ilska, är du ….
Lättja – Vara så lat som möjligt, uppnå allt utan att göra något!
Girighet – ultimata JA fokuserade punkten ”nu kan allt bli ditt”
Frosseri – Få allt!
Lust – Få det du vill ha

"Funktioner berättar för kunder vad och fördelar berättar varför."

Fördelar och funktioner i ditt content

Målet är att skapa löjligt bra content. Och för att vi ska skapa löjligt bra content är det en fördel, om vi förstår fördelar och funktioner. Det är något som vi kan matcha den potentiella kunden (marknaden) med.  

Funktioner

Funktioner är aspekter av din produkt, som kan vara tekniska eller beskrivande. Det kan vara något anmärkningsvärt om produkten.

Fördelar

Fördelar är varför den funktionen är viktig för dina kunder. Fördelarna förklarar hur kundens liv blir bättre på grund av det.

Produkt: En vattenflaska

Funktion: Flaskan har tre lager och är vakuumisolerad konstruktion …
Fördel: Håller drycker kalla i upp till 24 timmar eller varma i upp till 12 timmar

Funktion: Rostfritt stål
Fördel: Ingen plast som är giftigt eller dåligt för miljön

Funktion: Kopparvägg skikt
Fördel: Det skapar en kondensfri yta

Funktion: 70 cl storlek
Fördel: Perfekt storlek när du är på språng

Välj relevanta funktioner och hitta fördelar som går “hand i hand” med kundens psykologiska landskap och inre motiv, beteende och värderingar.

Hur du kan använda fördelar i ditt content

Du kan göra en reklamfilm om produkten som i det här fallet är en vattenflaskan.

Delen om “värmeisolering” kan belysas genom att en person åker iväg på en tur, surfar och sedan kliver upp ur havet och häller upp varmt kaffe ur vattenflaskan.

Hur återanvänder du ditt content?

Låt oss leka med tanken att du skriver ett blogginlägg på 1000-1500 ord. Detta inlägg är informationsrikt, relevant och hjälper dina nuvarande och potentiella kunder.

Du skulle kunna göra:

*Hitta bilder/skapa bilder för att göra ett bildspel till Instagram 
*Du skulle kunna spela in blogginlägget till en eller flera filmer att använda på 
Instagram, Facebook, Tiktok, Linkedin, Snap eller Youtube
*Du skulle kunna ”sära” på ljudet och videon för att lägga upp ljudet som ett poddavsnitt eller flera kortare
*Lägga ut kortare delar av texten på Twitter, Linkedin, Instagram, Snap, Tiktok eller Facebook
*Medans du läser in det, kan du spela in det på video och lägga upp som video på Youtube

Hur vet du om ditt content funkar?

Enkla svaret är att du analyserar och mäter av. Alla plattformar har något form av “verktyg” där du kan se olika typer av statistik. Vanligtvis kan du se: räckvidd, engagemang som kommenterar, hur länge folk tittar, när dom droppar av, vilka som engagerar sig mest med ditt content och sedan kan du börja fråga dig varför.

 • Varför droppar dom av?
 • Vad kan du göra åt det?
 • Varför tittar dom?
 • Leder det till köp?
 • Hur mäter jag av det?
 • Varför ska jag mäta det?
 • Vilken kanal ska jag använda och varför?
 • Ska jag byta kläder?
 • Ska jag byta färger?
 • Ska jag byta miljö jag gör mitt content i?
 • Ska jag byta tonalitet?

När/om du börjar analysera ditt content, kommer du att kunna se mönster.  

Hur skapar du bättre content?

 • Du pratar med dina potentiella kunder
 • Du pratar med dina potentiella kunder
 • Du frågar dig själv och människor…. Varför och hur?
 • Varför kommenterar folk?
 • Varför delar folk ?
 • Vad är det som funkar?
 • Är det en trend de följer eller skapat?
 • Är det något jag kan göra mer av/mindre?
 • Hur länge engagerar sig folk?
 • Varför inte längre?
 • Hur kan jag göra så det engagerar sig längre?

Contentmallar och contenplan

Contentmallar och contenplan

Två contentmallar

Content mall A:

1.Rubrik
Gå tillbaka till rubrik avsnittet och använd mallarna

2.Inledning
Börja med att besvara en fråga som din potentiella kund/kund vill ha svar på

3.Vad är problemet
Förklara gärna ett problem/smärta dina nuvarande/potentiella kunder upplever.

4.Vad är lösningen
Dela med dig av en lösning

5.CTA
Kontakta mig/oss

Bild/video
Använd gärna en bild/video som dina nuvarande/potentiella kunder känner igen sig i.

Content mall B:

1.Rubrik
Gå tillbaka till rubrik avsnittet och använd mallarna

2.Inledning
Berätta en berättelse. Poängen är att få din potentiella kund/kund att känna igen sig.

3.Vad du vill prata om
Förklara iden/vad du vill prata om  

4.Vad är problemet
Förklara gärna ett problem/smärta dina nuvarande/potentiella kunder upplever.

5.Vad är lösningen
Dela med dig av en lösning

6.CTA
Kontakta mig/oss

7.Källor (om du har)

Bild/video
Använd gärna en bild/video som dina nuvarande/potentiella kunder känner igen sig i.

Contentplan

Denna contentplan är inte skapat för att du ska slita av dig håret, utan för klarhet. Min contentplan är inte “lagen” utan enbart ett förslag/ide på hur du kan göra. Jag har valt att varva content och typ av content för att ge mångfalt och variation. 

Vart du publicerar ditt content kan skilja. Det beror på vart din målgrupp finns (Linkedin,  Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, Snapchat, forum eller blogg.)

Under hittar du ”Trebensmodellen” och en contentplan.

Contentplan vecka ett

Dag 1: Facebook: Underhållning – Video
Dag 3: Instagram: Utbilda – Video
Dag 5: Facebook: Utbilda – Video
Dag 7: Blogguppdatering

Contentplan vecka två

Dag 1: Facebook: Blogginlägg
Dag 3: Instagram: Utbilda – Video
Dag 5: Facebook: Tillit – Video
Dag 7: Instagram: Underhållning – Video

Contentplan vecka tre

Dag 1: Facebook: Utbilda – Video
Dag 3: Instagram: Tillit – Video
Dag 5: Facebook: Underhållning – Video
Dag 7: Instagram: Blogg inlägg (1-3 minut video om inlägget)

Du kan enkelt fortsätter ändra ordningen på ”Tresbensmodellen”, ordning och platform. Vilket gör att ditt content blir mer levande och fyller flera olika syften.

Behöver du mer hjälp med ditt Content?