Ger högre självkänsla bättre prestationer, framgång och mer lycka?

Ger högre självkänsla bättre prestationer, framgång och mer lycka?

Ger högre självkänsla bättre prestationer?
Mer lycka eller framgång?
Har den som mobbar lägre självkänsla och trycker ner andra för att må bättre själv?
Är låg självkänsla relaterat till att ungdomar faller in i droger och missbruk lättare?
Hur är det egentligen med uppfostran? ska jag bara säga till när mitt barn”gör bra” för att bygga deras självkänsla?

Jag har läst igenom http://people.uncw.edu/kozloffm/selfesteembaumeister.pdf som är en rapport av två forskningar som gjorts inom ämnet.

gerhögresjälvkänsla

Vad hittade jag i rapporten?

Hur mäter vi självkänsla?
De har använts olika versioner av test som ställts emot varandra.
Test går inte att jämföra på något vettigt sätt vilket gör det svårt att få fram något.
Testen gick ut på att deltagarna satt ett betyg på sig själv i olika frågor  t.ex:

Känner du dig värdefull som människa?
Är du duktig på ditt jobb / i skolan?
Gillar människor dig?

När de jämförde test resultat mot så kallade ”ljug skalor” –  Social desirability bias ” såg de en intressant sak.  Deltagare hade gett orealistiska och luddiga svar för att göra ett bra intryck.
Det var även omöjligt att veta om deltagarna var narcissister, väldigt stolt eller hade genuin ”hög självkänsla” vilket är en till faktor att ha med.

Självkänsla är hur människan ser och värderar sig själv.

Ta t.ex. ett intelligens prov, innan provet och efter.  Personen har väldigt ofta fel på vad den får.
Just för att de kan värdera sig själva högre eller lägre innan de sett resultatet.
Efter den här forskiningen började Greenwald & Farnham en ny forskning men kom fram till liknande slutsats, att det inte går att mäta av i dagens läge .Läs rapproten här.


 

Här är några punkter från första rapporten::

-Varken hög eller låg självkänsla har någon koppling till relationsproblem.
-Det finns väldigt lite stöd att sämre självkänsla leder till att människan väljer ensamhet (antisocialt beteende).
-Självkänsla har inget att göra med olika beteenden som: låg självkänsla leder inte till alkohol eller drogmissbruk, rökning eller mobbning.
-Hög självkänsla bidrar inte till bättre skolprestationer.
-Högre självkänsla inom arbetslivet kan ha marginell inverkan, varierar mycket mellan olika jobb.
-Självkänsla har ingen tydlig koppling till aggressivt beteende.  De visar att folk med högre självkänsla utsätter andra för mobbing och är passiva åskådare oftare.
-Högre självkänsla har en koppling till att hantera svårigheter i livet bättre/lättare.
-Personer med hög självkänsla bedömar sig som mer eftertraktade och populära, något som dock inte visar sig stämma överens med omgivningens uppfattning.
-Det skriver även att människor kan ha olika självkänsla i olika kategorier i livet.
-Självkänsla har en ytterst liten positiv inverkan på människors psykiska och sociala hälsa.
-Högre självkänsla gör att en individ har lättare att tala om sin åsikt i grupp, stå upp för sina åsikt, individen behöver inte hålla med alla andra, utan står fast vid sitt.
-Forskningen på området är undermålig och verktygen som används för att mäta går inte att lita på
-Många ”coacher” och hobby psykologer refererar gärna till att många har dålig självkänsla, men vad är definitionen på många? enligt ? vem?

Slutsatsen är att det inte finns några vetenskapliga bevis på att det går att höja någons självkänsla.
Det kan till och med gå åt andra hållet .


 

frågor