Ensamhet

Ensamhet

Ensamhet

Om vi tittar ur ett perspektiv av att: Mänskliga hjärnan utvecklades i en tid då den sociala sammanhållningen innebar överlevnad. Medan social isolering innebar svält, predation, och en säker död kan vi nog förstå det bättre.

Precis lika viktigt som de gener du fötts med, är de förändringar som sker i din biologi utifrån beteende/vanor du antar och miljö du sätter dig i.

John Cacioppo från University of Chicago rapporterar att 20-40% av de äldre vuxna känner sig ensamma.

Du kan inte bara ignorera ensamhet. Det är hårt kodad i din hjärna.

Känna sig ensam är lika smärtsamt som vara galet hungrig eller törstig.
Vi måste gå tillbaka långt i vår historia för att finna ett svar:

Om vi tittar ur ett perspektiv av att:
Mänskliga hjärnan utvecklades i en tid då den sociala sammanhållningen innebar överlevnad.
Medan social isolering innebar svält, predation, och en säker död kan vi nog förstå det bättre.

Om våra hjärnor utvecklats för att interagera, skulle ensamhet vara ett varningssystem/ett inbyggt alarm som skickade en biologisk signal till medlemmar som på något sätt hade blivit separerade från gruppen. Liksom fysisk smärta eller hunger, känslan av ensamhet varnar oss, ”Hej, du! Om du inte hittar ditt folk (eller de inte hittar dig), dör du.


 

Registrera dig för att ta del av min arbetsbok, tips m.m