Anledningen till varför självmord är den ledande dödsorsaken bland män

Varför självmord är den ledande dödsorsaken bland män


Män och självmord

Självmord är den ledande dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Och cirka 70 procent av de som tar sitt liv är män.

Jag har sett mig själv ta mitt liv hundratals gånger genom att jag gått igenom isen, hoppat framför bussar, tåg, bilar, kört ihjäl mig, hoppat från broar och andra höga platser.

Hur sjukt det än låter så kändes tanken som en befrielse varje gång. En befrielse från ett lidande som inte gjorde livet värt att leva. En befrielse från något som kändes som en återvändsgränd. En befrielse från något jag inte ville vara eller leva i.

Dessa idéer om självmord smög sig på som en tyst viskning i mitt huvud, en viskning som lovade något annat. Något annat som gav mig frihet från vad jag kände i dessa stunder.

Vad jag kände då och som inte gjorde mitt liv värt att leva tror jag en “normal” person har svårt att förstå. De har svårt att förstå eftersom de inte ens funderat i dessa banor vilket jag är tacksam för.

Tyvärr är det många som lider i det tysta och därför gör valet att ta sitt liv.

 

* * *

Självmord

Under 2019 dog 1 269 personer av s.k. “säkra” självmord. Med “säkra” självmord menas de fall där det går att bevisa att det är ett självmord, ytterligare 319 fall var registrerade som att det fanns en misstanke om självmord, dvs “osäkra” självmord.

Det genomförs ett självmord var sjätte timme! Jag önskar verkligen att jag kunde skriva att det blivit bättre under de senaste åren, men det har det inte.

Statistiken har i stort sett stått stilla i tio år trots politikernas “nollvision”. År 2008 var den beräknade kostnaden per självmord för Statens Räddningsverk (SRV) ca. 18 680 000 kr och 3 075 000 kr för självmordsförsök.

“Självmord bland unga har sedan 1994 ökat med ungefär 1 % per år. I övriga åldrar har siffran sjunkit något. “

Självmordsförsök och självmordstankar

Utöver de som begått självmord var det minst 15 000 personer som försökte ta sitt liv (antal fler kvinnor än män) och 15 0000 som hade allvarliga självmordstankar under 2018.

Enligt internationella studier har man upptäckt att för varje självmord går det 8–25 självmordsförsök, beroende på ålder och kön.

Detta kan öka risken för självmord:

* Användning av droger/alkohol för att “hantera” känslor, relationer, stress från jobb eller annat.
* Social ensamhet eller att man lever ensam.
* Inte vara kapabel att skapa och underhålla meningsfulla relationer.
* Skilsmässa eller separation från sin partner.
* Traumatisk bakgrund i form av fysiskt och/eller sexuellt missbruk.
* Fängelsestraff.
* Mobbning i skolan eller på jobbet.
* Arbetslöshet.
* Förlust av en käraste.
* Psykisk ohälsa, speciellt kopplat till depression eller flera diagnostiska kriterier för två eller flera sjukdomar.
* För äldre män är självmord knutet till depression, fysisk smärta, att leva ensam, känslor av hopplöshet

Att berätta hur du känner, våga stå för dina känslor är modigt inte mesigt.”

Finns det några förklaringen till självmord?

De traditionella “rollerna” säger att män inte ska visa känslor

Samhället berättar för män att det ska vara “tuffa” och inte be om hjälp vilket leder till att män håller känslor inom sig.

Det gör det svårare för män att räcka ut handen och be om hjälp. Viss forskning har visat att det kan leda till ångest och ångeststörningar.

* * *

Depression (som kan leda till självmord) blir inte diagnostiserad hos män

Män berättar väldigt sällan vad det känner för sina läkare och när de gör det berättar de ofta att de har “problem” på sitt jobb eller i en relation.

Många gånger kommer våra känslor fram som “stress” när det egentligen handlar om sorg eller hjälplöshet.

Det kan bero på att män helt enkelt är sämre på att beskriva vad de känner och förstå skillnaden mellan olika känslor.

De har inte “lärt” sig eller lagt tid på att försöka definiera vad känslor är.

* * *

Män söker sällan hjälp för sina känslomässiga problem

Vissa experter säger att depression oftast inte blir diagnostiserad hos män eftersom de sällan söker hjälp.

* * *

Psykisk sjukdom eller ohälsa?

Självmord bland unga kan ibland utlösas av händelser som för vuxna tycks vara bagateller. Detta gör dem inte mindre verkliga eller viktiga.

Alla blir färgade på olika sätt av tragedier i livet.

Om vi som “vuxna” tar vårt ansvar och pratar om livet, vad det betyder att leva och inte bara om det “fluffiga” och roliga utan om båda delarna dvs även det dåliga, glädje som sorg, kärlek som hat så tror jag att vi kan få våra unga att tänka och tala mer om sina tankar och känslor

* * *

Psykisk sjukdom ökar risken för självmord

Det är nästan alltid någon form av psykisk sjukdom som ligger bakom ett självmord.

En grupp forskare har presenterat en långtidsuppföljning av nästan 40 000 personer som vårdats på sjukhus efter självmordsförsök.

Resultaten visar att risken för ett självmord skiljer sig tydligt mellan olika diagnosgrupper.

Risken är särskilt hög för personer som hade blivit diagnostiserade med bipolaritet, schizofrenisjukdom eller svår depression.

De flesta självmordshandlingar sker under inflytande av psykiska störningar eller missbruk

* * *

Trauma

Fysisk aktivitet minskar och psykisk ohälsa ökar

Jag kommer ihåg när jag hatade min kropp. Hatet gjorde att jag mådde skit och att jag inte kände mig värd något och vantrivdes med mig själv.

Den fysiska och psykiska hälsan är sammanlänkad. Vår fysiska hälsa blir allt sämre och den psykiska ohälsan sägs vara värre än någonsin.

* * *

Män får inte vara män

 Jag tror att en del av den psykiska ohälsan kommer från detta att män inte längre vågar vara “män”.

De vågar inte vara män eftersom det finns ett manshat. Ett manshat som gör alla män till idioter eller så kallade “manssvin” eller “grisar”.

Det gör så att vissa män inte vågar vara män och känner sig vilsna, förvirrade och osäkra.

Sedan urminnes tider har det manliga könet velat klättra i hierarkier. Män klättrar i hierarkier precis av samma anledning som den manliga apan eller kräftan gör det.

Detta gör mannen för att bli mer attraktiv för det kvinnliga könet. Kvinnan låter männen klättra och sedan väljer hon en man som är så högt upp som möjligt.

Det är så moder jord skapade det naturliga urvalet för kvinnan. Självklart sker det här omedvetet.

Och att klättra i hierarkier är inte samma sak som att vara en idiot, en idiot är alltid en idiot.

Det maskulina eller feminina spelar ingen roll. En idiot behandlar människor illa psykiskt och fysiskt.

Med andra ord en idiot är en idiot. 

* * *

Vi får inte lära oss att tänka och känna

När vi går i skolan lär vi oss memorera kunskap till prov och för att klara av ett uppsatt mål och gå vidare till en högre klass.

Detta har oftast en väldigt liten betydelse i riktiga livet (enligt mig). Jag tror att det flesta tyvärr inte får en möjlighet att lära sig tänka när de växer upp.

Att kunna tänka och lära sig för att man vill detta är två helt skilda saker än att “gå i skolan”.

Om du lär dig tänka och lära dig istället för att memorera kommer du förstå dig själv bättre, andra människor, världen och bli mer värd.

Att kunna tala om känslor och tankar är en nyckel till välmående.

* * *

Vi behandlar folk som suttit i fängelse som… jag vet inte vad!

Vi är otroligt snabba på att döma människor, speciellt folk som suttit inne.

Vi har inte en aning om varför de gjorde som de gjorde, och oftast vill vi inte ens lyssna utan en brottsling är alltid en brottsling.

Detta gör att många fortsätter att vara brottslingar och inget annat.

Säger jag att alla som suttit inne ska få ett jobb och på grund av det aldrig kommer att begå ett brott igen? NEJ, det säger jag inte!

Betyder det att jag tycker att vi ska ge en pedofil ett jobb på en skola? NEJ, det tycker jag inte!

Betyder det att vi ska låta Kalle som styckat en människa levande stå i köttdisken? NEJ, det betyder det inte! 

* * *

Hur ska vi minska självmord bland män?

 

Våga öppna dig för att inspirera andra att göra detsamma

Att våga säga vad du känner och stå för dina känslor är inte mesigt utan modigt. Prova att öppna dig för någon du litar på.

* Att öppna dig betyder inte att du behöver sitta i en ring i skogen och hålla någon annan i handen.

* Att öppna dig betyder inte att du ska upprepa saker som att du hatar ditt jobb, att din relation är värdelös, att du ogillar din kropp varje dag eller veckovis utan att göra något åt det. Det är enbart att klaga.

Att öppna dig kan vara så enkelt som att säga;

“Jag är förvirrad just nu och vet inte riktigt vad jag ska göra med mitt liv. Det får mig att känna, vad jag tror är ångest.”

“Jag känner mig jävligt nere och skulle behöva prata om en sak.”

* * *

Skapa ett system för de brottslingar som åker in i fängelse första gången

Samhället skulle behöva skapa ett system där folk som åker in första gången faktiskt kan få en möjlighet till ett annat liv.

Om de fick rätt hjälp skulle självmorden minska enligt punkterna arbetslöshet, psykisk ohälsa, social ensamhet och användning av droger/alkohol eftersom det är dit vi “skickar” alla personer som suttit inne.

Personligen tror jag även att brottsligheten skulle minska.

* * *

Bli bättre på att kommunicera och sluta vara så distraherad

Skapa bättre relationer genom att göra en sådan enkel sak som att “disconnecta” från mobilen.

Istället för att du sitter med mobilen framför ditt nylle, lyssna på dina vänner, “va” med dem när du verkligen är med dem, var inte någon annanstans i dina tankar.

Det kommer både göra dig till en bättre vän, kommunikatör och minskar din stress och hjälper dig även att känna en större mening i dina relationer.

* * *

Uppmuntra folk att tänka och tala för att minska risken för självmord

Vad skulle hända om vi istället för att kalla varandra elaka saker, gå till personangrepp, anta, dra alla över en kam, skicka ett PM på Instagram eller Facebook faktiskt pratade genom ett fysiskt möte person till person?

Jag vet, det låter skrämmande men vad skulle hända om vi enbart satt och pratade?

Lät varandra prata till punkt, försökte förstå och se bortom alla våra egna naiva och skeva övertygelser?

Jag är helt säker på att samhället skulle vara en bättre plats för kvinnor och män, både fysiskt och psykiskt.

* * *

Släpp din stolthet som man och sök hjälp

Jag har varit hos psykologen flera gånger. Det tog lång tid innan jag gick dit första gången då jag kände att jag “borde” klara detta själv.

Jag kan inte vara “svag” utan jag är “stark” och självständig. Dessa övertygelser är enbart spöken, spöken som inte förtjänar någon energi.

Om du känner att du behöver hjälp av en professionell, sök hjälp! Vem vet, om du frågar en vän kanske du får en rekommendation.

* * *

Erbjud hjälp till dina manliga vänner

Om du har en manlig vän som du kanske ser mår dåligt eller som till och med sagt att han känner sig “nere” erbjud dina öron.

Du som vän kanske får börja dela med dig något känslomässigt först.

Om du kan berätta att du känt dig deprimerad, ensam, ledsen förstår vännen att “shit, jag är inte ensam!” “det är normalt” och “det kommer bli bättre”.

Om du erbjuder din hjälp, förminska det inte, döm inte utan lyssna och dela med dig.

* * *

Var uppmärksam på tecken på depression

Det kan vara så att han är mer irriterad än vanligt, håller sig undan, har ångest, saknar lust till nöjen, har fysisk smärta, missbrukar alkohol och droger, är engagerad i farliga och riskfyllda beteenden och kan inte hantera sina vardagliga vanor.

Om personen pratar om självmord eller självmordstankar lyssna men rekommendera även en läkare/doktor, kanske åk dit med honom?

* * *

Börja använda din kropp för att minska risken för självmord

Jag kommer ihåg hur dåligt jag mådde över min kropp. Att jag kände mig fet, osexig och ful.

Det fick mig att agera och vara på ett annat sätt i världen, förminskade mig själv till något mindre än vad jag egentligen kunde vara.

Att trivas i sin kropp, känna sig kapabel, stark och stolt över sig själv är viktigt som man.

Det har även med din mentala hälsa att göra vilket jag tränar för.

Jag tränar för att må bättre psykiskt och det är mitt mål, att jag sedan blir starkare, snyggare och får en bättre kropp, är en bonus! 

* * *

Om du har självmords tankar vänd dig inte till flaskan eller knarket

Jag tog smärtstillande dagligen för att bedöva mig själv från mina känslor och tankar.

Det var en enkel lösning” som inte löste något utan enbart skapade större smärta. Istället för att göra som jag gjorde och fly bort från känslor eller bedöva dem med droger eller alkohol, välj den svåra vägen.

Prata om dina känslor. Om du har ett problem som du inte vet hur du ska lösa, som du mår dåligt över eller om du enbart mår dåligt utan egentlig orsak, prata.

Ta inte flaskan eller tryck i dig pillren direkt utan försök att prata om det med någon du litar på eller gå direkt till en psykolog.

* * *

Slutligen, lär dig att silja på en idiot och en man

källor

https://bipolar.registercentrum.se/nyheter/ny-studie-visar-riskfaktorer-foer-sjaelvmord-vid-bipolaer-sjukdom
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/behandling-och-stodinsatser-vid-missbruk-och-beroende/behandling-vid-samsjuklighet/
https://rib.msb.se/Filer/pdf%5C19802.pdf
https://www.verywellmind.com/men-and-suicide-2328492
https://healthydebate.ca/2017/08/topic/male-suicide
https://www.bbc.com/future/article/20190313-why-more-men-kill-themselves-than-women
https://www.psychologytoday.com/us/blog/daring-love/201810/what-does-it-mean-be-feminine-or-masculine
https://www.psychologytoday.com/us/blog/prescriptions-life/200909/three-secrets-happier-more-meaningful-relationships
https://www.psychologytoday.com/us/blog/daring-love/201810/what-does-it-mean-be-feminine-or-masculine

2 reaktioner på ”Anledningen till varför självmord är den ledande dödsorsaken bland män”

  1. Anna-Karin Kallin

    Så kloka ord Tomas!! Slukar allt som jag kan läsa om detta ämne. Har flera människor runt mig(kollegor, barn och ungdomar) som kämpar med psykisk ohälsa och självmordstankar. Jag finns där och stöttar och hjälper så gott jag kan. Jag jobbar med ungdomar och vill verkligen göra skillnad för de jag kan nå. Jag jobbar med ett känsloprojekt och har mycket egna idee´r om att utveckla vår ungdomsverksamhet. Skulle gärna vilja ha dig med på något sätt, när pandemin är över och man kan träffas normalt igen. Föreläsning, workshop, coaching eller något.

  2. Hej Anna-Karin! Kul att du hittade till min blogg och uppskattar mina ord. Tack för att du berättar.

    Det låter som en utmärkt, kul och givande idea! Skicka gärna ett mejl med dina uppgifter till Tomas@tomas-oberg.se.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen